Rijbewijs: procedure, prijzen en info

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Aanvraag rijbewijs

Aanvraag internationaal rijbewijs

Aanvraag voorlopig rijbewijs

Aanvraag stage attest na voorlopig rijbewijs

Aanvraag tot omwisseling buitenlands rijbewijs

Afhalen rijbewijs

Kostprijs

Voorlopig rijbewijs: 25 euro
Rijbewijs: 25 euro
Internationaal Rijbewijs: 16 euro

Procedure

Voor het verkrijgen van een voorlopig, Belgisch of internationaal rijbewijs moet een aanvraagformulier voorgelegd of ingevuld worden in het Stadhuis. In bepaalde gevallen is een medisch attest vereist.
De kostprijs moet betaald worden bij aanvraag.

Indien u reeds een voorlopig, Belgisch, internationaal of vreemd rijbewijs bezit, dan moet dit ingeleverd worden.

Vier dagen na de aanvraag  kan u, of iemand anders met een volmachtformulier, het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs afhalen zonder afspraak aan de Stadsbalie. Het internationaal rijbewijs is vijf dagen na de aanvraag beschikbaar.
Volmachtformulier afhalen rijbewijs.pdf94,5 Kb(pdf)

Indien u in België een motorvoertuig bestuurt, moet u in het bezit zijn van een

  • voorlopig of
  • Belgisch of
  • Europees of
  • buitenlands erkend of
  • internationaal rijbewijs.

(Uitzonderingen: rijschool, militair voertuig,...)

De bestuurders, houder van een Europees rijbewijs of van een nationaal of internationaal buitenlands rijbewijs moeten bovendien de leeftijd bereikt hebben die vereist is overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 voor de afgifte van rijbewijzen.

De Belgische rijbewijzen zijn, behalve voor bezoldigd vervoer en de categorieën C1 t.e.m. DE, 10 jaar geldig. Dat is niet zo voor alle landen binnen de Europese Unie.
In Nederland bijvoorbeeld moet een rijbewijs tienjaarlijks worden vernieuwd en wordt vanaf de leeftijd van 60 jaar, uitgereikt voor een kortere periode.

Een voertuig uitgerust met een (elektrische) motor dat niet sneller dan stapvoets voortbeweegt, wordt niet als bromfiets beschouwd. Er is dus geen (voorlopig) rijbewijs nodig.

Wie meer wil weten vindt hier alle info over rijbewijzen

Diefstal

Doe zo spoedig mogelijk aangifte bij de Lokale Politie.

Je ontvangt een aanvraagformulier dat je moet invullen en ondertekenen.