Rijbewijs voor niet-Belgen

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Omwisseling van buitenlandse niet-Europese nationale rijbewijzen

Volgende personen kunnen een Belgisch rijbewijs verkrijgen via omwisseling indien men in het bezit is van een erkend niet-Europees rijbewijs:

 1. De personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.
  (Tijdens deze periode van 185 dagen mag de kandidaat met een erkend niet-Europees rijbewijs in België blijven rijden).
 2. De personen die ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling gedurende minstens 6 maanden.
 3. De personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten:
  • de diplomatieke identiteitskaart;
  • de consulaire identiteitskaart;
  • de bijzondere identiteitskaart.

Indien het rijbewijs niet werd opgemaakt in één van de drie landstalen of het Engels, is een beëdigde vertaling vereist. Dat kan hier: Belgian Translation Centre bvba - BTC, Ieperstraat 24A, 059/56.05.00, btc@btc.be

Onderdaan lidstaat EER

Je mag als onderdaan van een E.E.R.-lidstaat blijven rijden met uw nationaal rijbewijs zolang dit geldig is.

Personen die al titularis zijn van om het even welk Europees nationaal rijbewijs, kunnen in volgende gevallen een Belgisch nationaal rijbewijs verkrijgen zodra ze zijn ingeschreven in een van de registers van de gemeente zonder dat de 185 dagen-regel van toepassing is:

 • verlies, diefstal of grove beschadiging van het huidig rijbewijs;
 • administratieve hernieuwing;
 • nieuwe medische geschiktheid;
 • het behalen van een bijkomende categorie.

Toerist in België

Je bestuurt een motorvoertuig als toerist in België?

Je mag enkel rijden in het bezit van een Europees- of een internationaal- of een erkend niet-Europees rijbewijs.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.