Rijd ik elektrisch of niet?

Er rijden steeds meer elektrische auto’s rond. De CO2-uitstoot van een elektrische auto is over zijn hele leven ruim lager dan die van een benzine.

Bekijken we eerste de productie van de wagen. Het klopt dat de productie van een elektrische wagen meer CO2-intensiever is dan een wagen op benzine. Terwijl de productie van een benzine-auto goed is voor 7 tot 10 ton CO2-uitstoot, zorgt de productie van een elektrische auto voor 16 tot 19 ton CO2-uitstoot.

Maar ook bij de productie van de brandstof zelf ontstaat CO2-uitstoot. De productie van olie resulteert in een extra CO2-uitstoot van 6 ton voor een benzineauto. Een elektrische auto rijdt natuurlijk niet op olie, maar op elektriciteit. Het is cruciaal om te weten hoe deze elektriciteit wordt opgewekt: door fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool, door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water en biomassa, of door kernenergie. Als de elektriciteit afkomstig is van fossiele brandstoffen, stoot een elektrische auto maar liefst 23 ton CO2 uit. Als daarentegen uitsluitend groene energie (of kernenergie) wordt gebruikt, dalen de emissies naar 2 ton. Dit onderscheid tussen groene en fossiele energie is dus van groot belang.

Naast de productie van de auto en de brandstof komen we bij het rijden zelf. Na 220.000 kilometer rijden op verbrande olie heeft een benzineauto maar liefst 37 ton CO2 uitgestoten. Hierin wint de elektrische auto het van de auto met verbrandingsmotor, omdat tijdens het rijden geen CO2 wordt uitgestoten door het elektrische voertuig.

Als we alles bij elkaar optellen, is de conclusie als volgt:

  • een auto op benzine stoot gedurende zijn hele levensduur 50 tot 53 ton CO2 uit.
  • de elektrische variant heeft na dezelfde afstand 35 tot 42 ton uitgestoten (bij gebruik van stroom op basis van aardgas of steenkool)
  • of de elektrische variant heeft na dezelfde afstand 14 tot 21 ton uitgestoten (bij gebruik van 100% groene stroom)

Maar belangrijk is ook de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer voor de andere vervoersmiddelen te bekijken. Kies bewuster je vervoersmiddel. Lees daarom ook “CO2-uitstoot per reizigerskilometer”.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.