Rioleringswerken Distellaan

Momenteel wordt de riolering in de Distellaan vernieuwd. De nutsmaatschappijen (Eandis, FARYS, Proximus en Telenet) maken van de gelegenheid gebruik om ook hun nutsleidingen te vernieuwen.

De start van de rioleringswerken staat ingepland voor woensdag 6 maart 2019. Het is momenteel echter nog onzeker of de inspectieputten op tijd zullen klaar zijn. In dit geval wordt de rijweg maar op maandag 11 maart opgebroken. Ook de rijweg, de parkeerstroken en de voetpaden worden vernieuwd. Het einde van de werken is voorzien op 13 juli 2019.

Huisvuilophaling

Gelieve huisvuil, pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de hoek van de straat te plaatsen zodat deze bereikbaar zijn voor de ophaalwagens.

Minder Hinderkaart

Bewoners of personen die in de voormelde straat wonen, kunnen terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruyslaan 38, T 059 80 69 59 of www.streeteo.be) voor een gratis minderhinderkaart. Met een minderhinderkaart kunt u, gedurende de werkzaamheden, gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Bij de aanvraag moet identiteitskaart + een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam die op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt.

Voor meer info kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein op de vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 06, openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 10.07 u.