Generatie Rookvrij

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan mensen waarnaar ze opkijken en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken, doet roken. De Stad vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in rookvrije omgevingen. 

Generatie Rookvrij

In mei ondertekende Stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De Stad engageert zich zo om kinderen geboren in 2019 of later te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. De ambitie is om rookgedrag te doen minderen of zelfs helemaal te doen verdwijnen de komende generaties.

In dat kader besliste de Stad om meer dan zeventig plaatsen -waar vooral kinderen en jongeren komen- rookvrij te maken, hierdoor krijgt Oostende het label Generatie Rookvrij. Naast de sensibiliseringscampagne rond roken in bijzijn van kinderen aan de schoolpoort, aan sportinfrastructuur en op de evenementen georganiseerd door de Stad, kiest de stad er nu ook voor een rookverbod in te voeren op speelpleinen.

Ik doe mee!

Elk jaar op 31 mei is het de Werelddag Zonder Tabak en dan zetten we het belang van rookvrije omgevingen in de kijker. Sta je zelf achter Generatie Rookvrij? Deel dan gerust een foto of filmpje op sociale media met de hashtag #generatierookvrijoostende

Rookvrije toekomst

Voor een rookvrije toekomst is sensibiliseren de sleutel, maar het is belangrijk dat ook handhaving kan voor wie hardleers is. De Stad hanteert meerdere preventiestrategieën zoals informeren, sensibiliseren, omgevingsinterventies, regels en afspraken en begeleiding. Voorbeelden hiervan zijn: informatie die zal verspreid worden via de scholen, vorming voor medewerkers rond omgaan met mensen die roken in een rookvrije zone, het weghalen van rookzuilen aan de sportinfrastructuur en een rookverbod op speelpleinen.

Concreet wordt dit verbod opgenomen in de aanpassingen aan de Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid. Aan de verordening wordt hetvolgende toegevoegd:

  • Op publiek toegankelijke speelpleinen die opgenomen zijn in de stedelijke lijst van speelpleinen met rookverbod, is het verboden om te roken of te vapen in een straal van vier meter rond de speeltoestellen.
  • Inbreuken op deze bepaling kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 250,00 euro voor meerderjarige overtreders en maximaal 175,00 euro voor minderjarige overtreders die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Onderzoek toonde aan dat er na elke nieuwe fase in de invoering van de bestaande rookverboden (op de werkvloer, in de horeca…) een daling was van het aantal dodelijke hartaanvallen. Andere voordelen zijn dat rookverboden ook invloed hebben op roken in omgevingen die moeilijker rookvrij kunnen gemaakt worden, zoals het thuismilieu. Ze zorgen dat jongeren en jongvolwassenen minder beginnen te roken, moedigen rokers aan om te minderen of te stoppen met roken en hebben een positieve invloed op herval 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.