Een ruimtelijke toekomstvisie voor Oostende

Hoofdthemas

Het Stadsatelier Oostende deed de voorbije jaren ontwerpend onderzoek naar een ruimtelijke visie voor Oostende. Deze visie is geen ‘beslist beleid’. De functie ervan is om het stadsbestuur inspiratie en concrete - handvatten te bieden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. Het is een toekomstbeeld dat rekening houdt met uitdagingen zoals de groeiende Oostendse bevolking, steeds drukkere mobiliteit, de druk van toerisme op de stad, een veranderend klimaat en nieuwe vormen van economie.

Die ruimtelijke toekomstvisie bestaat uit verschillende lagen:

  • Vier Linten zijn de onderlegger van de visie: het Kustlint, Koninklijk Lint, Kadelint en Groen Lint.

  • Drie Trajecten. Dat zijn het stadsvernieuwingsproject Stapstenen voor Stene, Westerkwartier en Raversijde: buurten die zich situeren tussen de Linten. 

  • Twaalf Stadsprojecten. Stadsprojecten zijn plekken in Oostende die van strategische betekenis zijn. Als ze worden herontwikkeld, kunnen ze een groot verschil maken voor de buurt en uitstraling van onze stad.

Het studiewerk van de voorbije jaren is een eerste stap. Als inspirator van Stad Oostende, private en publieke bouwheren doet het Stadsatelier Oostende verder onderzoek om de Trajecten en Stadsprojecten concreter uit te werken. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.