Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Hoofdthemas

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn een hedendaags planningsinstrument die voor een bepaald gebied de bestemmingsmogelijkheden regelen. Doorheen Oostende zijn verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen in voege. Deze plannen kunnen worden opgemaakt sinds 1999. Al de bestaande plannen van aanleg (BPA) moesten vanaf dat ogenblik stelselmatig vervangen worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er konden nog bijzondere plannen van aanleg opgemaakt worden, voor zover de procedure al opgestart was. Het meest recente BPA werd in 2006 aangenomen (BPA 117). Na 2006 werden enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen ontworpen.

RUP’s kunnen gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk worden opgesteld. In tegenstelling tot BPA’s, zijn RUP’s geen verfijning, maar een vervanging van het Gewestplan Oostende-Middenkust. Ze leggen – in tegenstelling tot het Gewestplan – wel kwantitatieve voorschriften op zoals bouwhoogtes en -dieptes, dakvormen, bouwtypologieën en materiaalgebruik. Er kan ook geopteerd worden om bepaalde voorschriften niet op te nemen in een RUP, maar in een stedenbouwkundige verordening. Een RUP is dus steeds samen met de stedenbouwkundige verordening te lezen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen komen tot stand via een geïntegreerd planningsproces. Deze geïntegreerde procedure bestaat uit verschillende fasen.

De procedure van het geïntegreerde planproces kun je hier raadplegen: verloop van een RUP.

De gemiddelde doorlooptijd van een geïntegreerd planproces bedraagt twee jaar. Afhankelijk van de complexiteit van het RUP kan dit korter of langer zijn.

Hoe gebruik je het RUP?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een toelichtingsnota en een procesnota. De stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota zijn opgebouwd uit hoofdstukken en artikels. Afhankelijk van je locatie kan je bepaalde hoofdstukken aanwenden, terwijl andere niet van toepassing zullen zijn.

Alle ruimtelijke uitvoeringsplannen kun je hier raadplegen.

Alle RUP’s in ontwikkeling kun je hier raadplegen.

A tot Z

    JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
    Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.