Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Hoofdthemas

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn een hedendaags planningsinstrument die voor een bepaald gebied de bestemmingsmogelijkheden regelen. Doorheen Oostende zijn verschillende plannen in voege. Deze plannen kunnen worden opgemaakt sinds 1999. Al de bestaande plannen van aanleg (BPA) moesten vanaf dat ogenblik stelselmatig vervangen worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen Er konden nog bijzondere plannen van aanleg opgemaakt worden, voor zover de procedure al opgestart was. Het meest recente BPA werd in 2006 aangenomen (BPA 117). Na 2006 werden enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen ontworpen.

RUP’s kunnen gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk worden opgesteld. In tegenstelling tot BPA’s, zijn RUP’s geen verfijning, maar een vervanging van het Gewestplan[LINK]. Ze leggen – in tegenstelling tot het Gewestplan – wel kwantitatieve voorschriften op zoals bouwhoogtes en -dieptes, dakvormen, bouwtypologieën en materiaalgebruik. Er kan ook geopteerd worden om bepaalde voorschriften niet op te nemen in een RUP, maar in een stedenbouwkundige verordening. Een RUP is dus steeds samen met de stedenbouwkundige verordening te lezen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen komen tot stand via een geïntegreerd planningsproces. Deze geïntegreerde procedure bestaat uit verschillende stappen.

De procedure van het geïntegreerde planproces kunt u hier raadplegen:

De gemiddelde doorlooptijd van een geïntegreerd planproces bedraagt twee jaar. Afhankelijk van de complexiteit van het RUP kan dit korter of langer zijn.

Hoe gebruikt u het RUP?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit drie delen. Op het grafisch plan vindt u de bestemmingszones en planmatige aanduidingen. U kunt op dit plan opzoeken in welke bestemmingszone uw perceel ligt.
Het tweede deel van het BPA houdt de stedenbouwkundige voorschriften en toelichting in. Een RUP is opgebouwd uit hoofdstukken en artikels. Afhankelijk van uw locatie kunt u bepaalde hoofdstukken aanwenden, terwijl andere niet van toepassing zullen zijn.

Alle ruimtelijke uitvoeringsplannen van aanleg en een handig overzichtsplan kunt u hier raadplegen.

Alle RUP’s in ontwikkeling kunt u hier raadplegen.

A tot Z

  Contact

  Omgevingsplanning

  Gebouw
  Stadhuis Oostende
  Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059 25 85 56
  ruimtelijkeplanning@oostende.be

  Openingsuren

  Vandaag

  open van 9tot13uur

  Morgen

  Gesloten

  Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

  Alle openingsuren