Afwegingskader nieuw onderzoek

Hoofdthemas

Afwegingskader nieuw onderzoek rup erfgoed via overdruk

Bepalen overdrukzones via gehelenbenadering op basis van

 • Wijkbenadering
 • Historische benadering
 • Ontwikkelingsprofielen onderzoek A.be
 • Gehelen volgens de inventaris onroerend erfgoed

Onderverdelen overdrukzones

 • Categorie 1: Inbedding in een geheel met waardevolle panden
 • Categorie 2: Inbedding in een geheel met geldend BPA
 • Categorie 3: Inbedding in een geheel binnenin een reeds geldende RUP of een RUP in opmaak
 • Categorie 4: Inbedding in een geheel binnenin publieke ruimte met identiteitsbepalend belang voor de wijk.
  • deze gehelen bevinden zich buiten de perimeter A.be
 • Categorie 5: Inbedding in een geheel met aanwezigheid gebouwen met beschermde panden en Inbedding in een geheel met aanwezigheid locuspanden
  • deze gehelen bevinden zich binnen de perimeter A.be en volgen de regels van de locuswaarden – en indicatoren.

Analyse overdrukzones

Bij de analyse van een aantal gehelen zijn volgende criteria geanalyseerd. Die zijn vergelijkbaar met de criteria die werden gehanteerd voor de Studie van het Westerkwartier, alsook de locusindicatoren verbonden aan het gebouw.

 • NAAM / wijk/datum constructie/(geheel in IOE)
 • INPLANTINGSPLAN op Oostends grondgebied
 • ERFGOEDPANDEN
 • BEHOUD
 • STRAATPROFIEL
 • GELDENDE VOORSCHRIFTEN (BPA en SV)
 • BOUWLAGEN
 • WOONEENHEDEN
 • KAART/Inbedding in kaart met leegstand, locuswaarden, beschermde en IBE/IOE waarden
 • PANORAMA /Visualisering van de afwijkingen m.b.t. voorschriften en gevelRITMIEK
 • VASTSTELLINGSTABEL/samenvatting van volgende subcriteria (al dan niet in overeenstemming met bestaande voorschriften)
  • Typologie
  • Hoofdbestemming (programma)
  • Nevenbestemming
  • Voorgevelbouwlijn
  • Bouwlagen
  • Voortuinstrook
  • Kroonlijsthoogtes
  • Gevelindeling
  • Daktype
  • Materiaal: dak en gevel
  • Uitbouw; dak en aanbouw
  • Grens openbaar domein
 • REDENEN TOT GEHEEL
  • Homogeen
  • Heterogeen

Bepalen nieuwe voorschriften volgens behoud door beperking of behoud door ontwikkeling