RUP Nieuwe Stad

Het gemeentelijk RUP Nieuwe Stad werd bij beslissing van 24 oktober 2022 van de Gemeenteraad definitief vastgesteld. 

Ingevolge artikel 2.2.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hadden de Vlaamse Regering en de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat op de dag na betekening, om de uitvoering van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. De Vlaamse Regering kon binnen voormelde termijn een definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

Vermits deze termijn op 9 december 2022 verstreken is en er geen schorsingsbesluit werd genomen, is het voormeld gemeenteraadsbesluit op 16/12/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat dat gemeentelijk RUP op 30/12/2022 in werking treedt. 

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 56
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

open van 9tot12uur &13tot16uur

Morgen

open van 9tot12uur &16.30tot19.30uur

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren