Wat is het RUP Erfgoed?

Wat is het RUP Erfgoed?

Hoofdthemas

Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) zorgt voor een vernieuwde aanpak inzake ruimtelijke ordening van een bepaalde stadszone. Met het RUP Erfgoed wil de Stad Oostende betere richtlijnen en voorschriften opstellen om het behoud van panden met een erfgoedwaarde te vrijwaren. Behoud is hierbij de hoop, sloop behoort tot de laatste optie. Dit RUP biedt houvast, zowel voor personen die moeten beslissen over vergunningen, alsook voor eigenaars van erfgoedpanden en eigenaars van panden in een buurt met erfgoedwaarde. 

Dat zal gebeuren door het zoeken naar een samenhangend geheel van gebouwen die deel uitmaken van eenzelfde sfeer. RUP Erfgoed wil die eenheid in bebouwing benoemen voor het volledige Oostendse grondgebied. Er wordt gekeken naar de geschiedenis van de stad, de wijkonderverdeling en zones met bepaalde terugkerende karakteristieken in bouwstijl.

Het RUP met overdruk zal voor gebouwen met een erfgoedwaarde, afhankelijk van het geheel en de locatie, ofwel  minder toelaten (behoud door beperking), ofwel meer toelaten (behoud door ontwikkeling) dan in de onderliggende bestaande bouwvoorschriften. Wat exact tot die specifieke overdrukvoorschriften behoort, is het einddoel van dit RUP. Per afgebakende zone wordt onderzocht welke reeds bestaande voorschriften behouden, verstrengd of aangepast moeten worden om de identiteit van de wijk te kunnen behouden en versterken.

Procedurestappen van een RUP

De opmaak van een nieuw RUP neemt gemiddeld drie jaar in beslag. Dit zijn de te doorlopen fasen: 

 1. Opmaak startnota en procesnota
 2. Publieke raadpleging
 3. Opmaak scopingnota
 4. Opmaak voorontwerp RUP – voorlopige vaststelling ontwerp RUP
 5. Openbaar onderzoek en terugkoppeling publiek
 6. Definitieve vaststelling RUP.

In dit traject zijn twee momenten vastgelegd waarop het publiek de voortgang van de documenten kan inzien, en vragen en opmerkingen kan formuleren. We bevinden ons met het RUP Erfgoed in de eerste publieke raadpleging (2).

Je kan een mini-expo met korte toelichting over het RUP Erfgoed bezichtigen, doorlopend tussen 15 juni en 15  juli:

 • in de lokettenzaal van het Stadhuis
  • de persoon aan de balie laat je 15 minuten binnen
  • elke dag tijdens de openingstijden
 • aan de uitgang van de bibliotheek (ex-leescafé)
  • hier zal van 24 juni tot 15 juli ook elke donderdag tussen 15.00 en 17.00 een medewerker van het AGSO aanwezig zijn

Startnota3,8 Mb(pdf)

Procesnota258,5 Kb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO2_ST.pdf61,6 Mb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO5_ST.pdf16,2 Mb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO7_ST.pdf3,6 Mb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO6_ST.pdf67,9 Kb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO4_ST.pdf10,8 Mb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_AD_OO3_ST.pdf7,9 Mb(pdf)

RUP_35013_214_00007_00001_VPM_ST.pdf1,2 Mb(pdf)