Weetjes & Feedback

Weetjes & Feedback

Hoofdthemas

Feedback

Wat moet er zeker met het oostends bouwkundig erfgoed gebeuren?

Welke zone in Oostende moet volgens jou zeker zijn identiteit behouden? 

Heb je een bepaald gebouw of zone indachtig? Wat mag er zeker niet mee gebeuren? 

 Laat onderaan deze pagina je tips achter!


Weetjes

Wist je dat de stad Oostende beschikt over twee onafhankelijke erfgoedcommissies die mee adviseren over wat er gebeurt met het bouwkundig erfgoed in Oostende en dat ze verbonden zijn aan de dienst Omgevingsvergunningen?

De Commissie A.be adviseert bij het geven van omgevingsvergunningen voor renovatie of sloop van Erfgoedpanden en komt elke zes weken samen. De Gemengde Erfgoedcommissie Onroerend Erfgoed die twee maal per jaar samenkomt waarin leden zetelen vanuit het middenveld (vzw Dement, vzw de Plate, architecten, en andere).


Wist je dat Oostende al sinds 2009 onderzoek voert naar het beter beschermen van haar bouwkundig erfgoed?


Wist je dat er zowel op Vlaams niveau een volledige inventaris bestaat met daarin meer dan 900 vastgestelde Oostendse erfgoedpanden, waarvan er 261 beschermd zijn, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ Op kaart en op gemeentelijk niveau een databank bestaat met een lijst van 458 gebouwen die eigenlijk niet gesloopt mogen worden?

https://www.oostende.be/producten/detail/524/onroerend-erfgoed


Wist je dat er een verschil bestaat tussen een gebouw dat beschermd, vastgesteld of geïnventariseerd is in de inventaris bouwkundig erfgoed? Enkel de beschermde gebouwen zijn verbonden aan strenge renovatieregels. Ook de gebouwen opgenomen in de lijst A.be (Actieplan Bouwkundig Erfgoed) worden met de nadruk op hun erfgoedwaarde beoordeeld.


Wist je dat de Vlaamse overheid een erfgoedlening voorziet voor het renoveren van beschermde panden?


Wist je dat het roerend erfgoed (met expo’s zoals de billenkarrenexpo, papieren bloemen, camping Kust) begeleid wordt door de dienst Cultuur, en het onroerend erfgoed (gebouwen) door het team omgevingsvergunning?


Wist je dat je tal van historische foto’s kan terugvinden om de Beeldbank Kusterfgoed?

https://www.beeldbankkusterfgoed.be/


Wist je dat de Facebookgroep Oostendse verhalen meer dan 23 000 leden heeft die Oostende een warm hart toedragen en vaak bestaande en verdwenen erfgoedpanden en de verhalen daaromtrent toelichten?