RUP Stene Zuid

Het gemeentelijk RUP Stene Zuid werd bij beslissing van 30 januari 2023 van de Gemeenteraad definitief vastgesteld.  

In overeenstemming artikel 2.2.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hadden de Vlaamse Regering en de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat op de dag na betekening, om de uitvoering van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. De Vlaamse Regering kon binnen de termijn een definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

Omdat deze termijn op 16 maart 2023 verstreken is en er geen schorsingsbesluit werd genomen, is het voormeld gemeenteraadsbesluit op 29 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat het gemeentelijk RUP op 12 april 2023 in werking treedt. 

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 56
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

GeslotenNationale feestdag

Morgen

open van 9tot12uur &13tot16.30uur

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.