Huidige fase: opmaak start- en procesnota

Hoofdthemas

Het RUP Stene Zuid bevindt zich momenteel in de eerste fase van het planproces, nl. de opmaak van de start- en procesnota. Binnen de startnota wordt aangegeven over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld, dit onder de vorm van locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven, en er wordt een omschrijving gegeven van welke milieueffecten dienen onderzocht te worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen zoals de omschrijving van de juridische context en de verhouding met andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

Over de startnota wordt een publieke raadpleging met participatiemoment gehouden en een adviesronde. In deze fase is er voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kan iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kan iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde planopties in de startnota. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Naast de startnota wordt ook de procesnota opgemaakt. Dit document is eerder toelichtend waar geen inspraak op mogelijk is. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.

RUP Stene Zuid Startnota8,8 Mb(pdf)

RUP Stene Zuid Procesnota.pdf788,3 Kb(pdf)