Periode van publieke raadpleging & participatiemoment

Hoofdthemas

Voor het RUP Stene Zuid vindt de publieke raadpleging plaats tussen 23/08/2021 en 22/11/2021 en wordt een participatiemoment georganiseerd op 05/10 in het Crematorium Polderbos (Grintweg 120, 8400 Oostende) tussen 19:00 en 21:00

Na de publieke raadpleging wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment, waarna dit document online wordt geplaatst op de website van de stad. Er wordt ook een overzicht online geplaatst waarin na te lezen is welke inspraakreacties en adviezen ingediend werden.