Zondag, Open Monumentendag!

Ook dit jaar zet Stad Oostende op Open Monumentendag een historische as in de kijker. Op 8 september 2019 krijgt de zeedijk, van Kursaal Westhelling tot aan de Wellingtonrenbaan, en de zee, door haar onmiddellijke nabijheid, de volle aandacht.

Ook dit jaar zet de stad Oostende op Open Monumentendag een historische as in de kijker. Op 8 september 2019 krijgt de zeedijk, van Kursaal Westhelling tot aan de Wellingtonrenbaan, en de zee, door haar onmiddellijke nabijheid, de volle aandacht.

Met doe-activiteiten, lezingen, geleide wandelingen en bezoeken belichten we drie maatschappelijke en klimatologische thema’s waarin de Stad en haar bewoners en de zee centraal staan. In eerste instantie kijken we naar de gevolgen van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor onze kuststad en haar erfgoed patrimonium in de toekomst?

Daarnaast richten we ons op de cultuuringrepen in het kustlandschap. Hoe verhielden deze menselijke ingrepen in het landschap zich tegenover de natuurkrachten in de kustvlakte? Oostende heeft steeds die interactie met de natuurelementen behouden; het maakte Oostende als zeestad tot de plek die het op vandaag is.

Tot slot staan we stil bij de houding en de ervaring van de inwoner van de Stad van en met de zee en de Stad. Hoe richt(t)en we ons wonen en (be)leven in Oostende, zowel in verleden, heden als toekomst in?

Schrijf je hier in voor de activiteiten 

Meer info

Gepubliceerd op maandag 26 augustus 2019 15.12 u.