Samenlevingsopbouw zet in op individuele gesprekken en huisbezoeken

Tineke Decroos vertelt ons hoe zij en haar team deze coronatijden doorploegen.

Hoe groot is de impact van corona op de doelgroep waarmee jullie werken?

Met onze werking bereiken we een heel diverse groep mensen. De impact verschilt per persoon of gezin. Bij sommigen gaat het best goed, bij anderen zorgt Corona voor stress en problemen. Een aantal dingen komen vaak terug. Zo valt het sociale isolement mensen zwaar. Voor velen verkleint hun netwerk drastisch, of valt het helemaal weg. Mensen vallen volledig terug op hun kerngezin, waardoor de druk op de relaties al eens hoog durft oplopen. Er zijn letterlijk geen uitlaatkleppen meer.  Wie al geïsoleerd leefde, heeft nu helemaal geen contact meer, zelfs niet meer met de buschauffeur of de winkelier. Dan laat eenzaamheid zich sterk voelen. Ook voor gezinnen waarvan de kinderen in een instelling zitten duurt dit véél te lang. Bij gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie is het sowieso vaak moeilijk.

Voor velen verkleint hun netwerk drastisch, of valt het helemaal weg.

Corona voegt daar nog een dimensie aan toe. Het is geen sinecure om op een te kleine ruimte, zonder of met te weinig digitale middelen, zonder netwerk, stoom af te laten. In die omstandigheden is het moeilijk om te helpen, om het hoofd te bieden aan de veelheid van uitdagingen: ondersteunen bij schoolwerk dat je petje te boven gaat, de verveling bij de kinderen opvangen, een ontploft huishouden managen, de maatregelen proberen te handhaven bij de tieners, boodschappen moeten doen terwijl je de kinderen moet achterlaten, enzovoort. Tenslotte maken sommigen zich grote zorgen, zijn mensen bang waardoor ze soms letterlijk hun huis niet meer uit durven te komen. Door de enorme stroom aan Corona-informatie is het niet altijd meer duidelijk wat nu wel of niet mag. Er gaat ook veel foute berichtgeving rond. We zien dit nog sterker bij anderstaligen. 

Hoe hebben jullie de afgelopen weken jullie aanpak aangepast aan deze crisis?

In de eerste periode van de crisis zijn we in ons kot gebleven en hielden we telefonisch contact met de mensen uit onze groepen. Die eerste weken gaven ons eerlijk gezegd ook even de ruimte om een paar uitgestelde taken zoals administratie, registratie en planning in te halen. Maar dat moest niet te lang duren. Een mens wordt geen opbouwwerker om enkel achter een computer te zitten of in een soort van call center te werken. Sinds 20 april zijn we terug fysiek aanwezig op het terrein. We doen wandel- en stoepgesprekken met mensen die daar nood aan hebben. Onze focus ligt nu op emotionele en praktische individuele ondersteuning, waar we anders groepsgericht en wijkgericht werken. Het ziet er naar uit dat we de zomer, voor ons hét seizoen vol groeps- en wijkactiviteiten, ook anders zullen moeten aanpakken. Daar zijn we nu volop mee bezig!

We doen wandel- en stoepgesprekken met mensen die daar nood aan hebben.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

Dat we moeten blijven gaan voor individuele gesprekken en huisbezoeken. Het biedt ons de kans om mensen echt te leren kennen en om dieper in te gaan op de achterliggende verhalen. Hierdoor zijn we in staat om de problemen van mensen nog beter te begrijpen. Samenwerken aan collectieve grondrechten begint altijd bij een aantal heel persoonlijke verhalen. We leren dat mensen die het écht moeilijk hebben en in de shit zitten, vaak veel courage en veerkracht hebben. Het is bewonderenswaardig. Verder heeft deze crisis een aantal problemen die al véél langer spelen, heel zichtbaar gemaakt. Denk aan het ontbreken van digitale leermiddelen bij veel gezinnen en hoe dat de leerkansen beïnvloedt, of hoe de mensen met de laagste inkomens uit de boot vallen bij veel voordelen, maatregelen en tegemoetkomingen, of hoe belangrijk een voor iedereen toegankelijke publieke ruimte is. We hopen dat die zichtbaarheid (eindelijk) een aantal structurele oplossingen kan forceren.

We leren dat mensen die het écht moeilijk hebben en in de shit zitten, vaak veel courage en veerkracht hebben. Het is bewonderenswaardig.

Meer info: www.samenlevingsopbouwwvl.be

Samenlevingsopbouw Oostende op Facebook.

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 10.41 u.