College van Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

 • Bart Tommelein Open VLD

  Burgemeester
  Bevoegdheden

  Burgemeester

  Algemene Coördinatie Armoedebestrijding
  Veiligheid
  Politie
  Brandweer
  Toerisme
  Kursaal (exploitatie)
  Stadsmarketing
  Communicatie
  Sociale Media
  Participatie
  Administratieve Vereenvoudiging
  Begroting en Financiën
  Digitalisering en ICT
  Personeel
  Interne communicatie
  Ziekenhuizen
  Juridische zaken
  Verzekeringen
  Intrafamiliaal geweld
  Administratief archief
  Evenementen
  Vergunningen
  Fraudebestrijding
  Bestuurszaken
  Strategische coördinatie
  Smartcity
  Coördinatie crisisbeheer

 • Björn Anseeuw N-VA

  Eerste Schepen
  Bevoegdheden

  Eerste schepen - schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing

  Openbare Werken
  Mobiliteit
  Bezetting Openbaar Domein
  Inrichting Openbaar Domein
  Groenvoorziening
  Netheid / Afvalbeleid
  Parkeerbeleid
  Technische Diensten
  Rollend Materieel
  Openbare Nutsvoorzieningen
  Openbare Verlichting
  Centrale Aankopen
  Stadseigendommen
  Autonome Gemeentebedrijven (AGSO/Mobil-O)
  Concessies
  Kursaal (gebouw)

 • Silke Beirens Groen

  Tweede Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Mens en Milieu

  Leefmilieu
  Klimaat
  Energie
  Energiehuis 
  Kwetsbare gebieden
  Natuur
  Dierenwelzijn
  Landbouw
  Buitengoed
  Kinderboerderij
  Onthaalouders
  Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
  Kinderopvang / Kinderdagverblijven
  Gelijke Kansen
  Anti-discriminatiebeleid
  Integratie / Diversiteit / Emancipatie
  Internationale Samenwerking
  Reddingsdiensten
  Voedselstrategie

 • Kurt Claeys Open VLD

  Derde Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Ruimte en Wonen

  Ruimtelijke Ordening
  Wonen
  Stedelijke Ontwikkeling
  Omgevingsvergunningen
  Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
  Bouwinspectie
  Geografisch Informatie Systeem (GIS)
  Multibel
  Sociale Woningbouw
  Onroerend Erfgoed
  Rollend Fonds

 • Charlotte Verkeyn N-VA

  Vierde Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Ondernemen

  Ondernemen
  Economie
  Werk
  Sociale Economie
  Economisch huis (EHO)
  Horeca
  Haven
  Luchthaven
  Visserij
  Kermissen
  Markten

 • Bart Plasschaert CD&V

  Vijfde Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Vrije Tijd

  Sport
  Cultuur
  Jeugd
  CC De Grote Post
  Cultureel Erfgoed
  Bibliotheek
  Zwembad
  Kunstonderwijs
  Cultureel Archief
  Verenigingen / Middenveld
  Duin en Zee

 • Hina Bhatti Open VLD

  Zesde Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid

  Bevolking
  Burgerlijke Stand
  Ceremonieën
  Erediensten
  Begraafplaatsen
  Begrafenissen
  Toegankelijkheid
  Mensen met een beperking
  Koetsen
  Taxi’s
  Stadsfiguur James
  Oostende@internet
  Crematorium

 • Maxim Donck N-VA

  Zevende Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Samenleven

  Ontmoetingscentra
  Buurt- en Wijkwerking
  Stadsmariniers
  Gemeenschapswachten
  Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
  Handhaving
  Preventie
  Antidrugsbeleid / Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)
  Uitgaansbeleid
  Carnaval
  Wijkfeesten
  Oostende Feest
  Oostendedag

 • Natacha Waldmann Groen

  Achtste Schepen
  Bevoegdheden

  schepen van Welzijn en Zorg

  Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  Woon- en Thuiszorg
  Armoedebeleid
  Sociaal Beleid / SARO
  Onderwijs / Leren
  Volksgezondheid
  Seniorenbeleid
  Jeugdzorg
  Woonopvangcentra
  Serviceflats
  Straathoekwerkers
  Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
  Crisisnetwerk
  Crisisopvang

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.