College van Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

 • Johan Vande Lanotte sp.a

  Burgemeester
  Bevoegdheden

  Politie, Integrale Veiligheid, GAS, Straathoekwerk, Taxi’s (en huurkoetsen), Wijkraden, Communicatie, Buurtbemiddelaars, BGB, Gemeenschapswachten, Toerisme, Haven, Kursaal Oostende, Economisch Huis, Middenstand, Werk, RESOC, Bezetting Openbaar Domein (exclusief bezetting voor werken), Carnaval, Concessies, Aankoop en verkoop stadseigendommen, BGB

  Een afspraak met de Burgemeester vraag je aan via zijn kabinet: 059/25.81.50

  Of via:

  Adres
  Adres
  Sergeant De Bruynestraat 32 , 8400 Oostende
  johan.vandelanotte@oostende.be
 • Kurt Claeys Open VLD

  Schepen
  Bevoegdheden

  Administratieve Vereenvoudiging, Digitalisering, ICT Oostende@internet, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Bouwvergunningen, AGSO, PPS, Openbare nutsvoorzieningen, Bouwinspectie en GIS.

  kantoor 113

  Dienstbetoon op afspraak via 

  • 059/25.81.72 of
  • 059/25.81.73
  Adres
  Adres
  Gistelsesteenweg 419 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  0477/65.75.47
  kurt.claeys@oostende.be
 • Krista Claeys CD&V

  Tweede Schepen
  Bevoegdheden

  Juridische Zaken, Verzekeringen, Landbouw, Geschillen, AGM, MSOC, Drugbeleid, Positief uitgangsbeleid, Commissie aanbestedingen, Centrale aankopen.


  kantoor 213
  op afspraak

  Adres
  Adres
  Kaaistraat 53 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059/56.20.10
  GSM
  0490/56.08.54
  Fax
  059/51.11.75
  krista.claeys@oostende.be
 • Jean Vandecasteele sp.a

  Derde Schepen
  Bevoegdheden

  Openbare werken, Groen, Coördinatie van de projecten Oosteroever en Groen Lint, AGSO Openbaar Domein en Oosteroever, Stadsreiniging, Openbare verlichting, Beheer en aanleg van ruimtelijke kwetsbare gebieden, Parkeren en verkeer, Bezetting openbaar domein in functie van werken, Wijkfeesten, Personeel, Archief, Begraafplaatsen (beheer), Brandweer.


  Adres
  Adres
  Kievitstraat 16 , 8400 Oostende
  Fax
  059/80.56.15
  jean.vandecasteele@oostende.be
 • Tom Germonpré sp.a

  Vierde Schepen
  Bevoegdheden

  Leefmilieu, Compostering, Vlarem, Internationale samenwerking, Buitengoed, Duurzame ontwikkeling, Dierenwelzijn, Volksgezondheid, Energie, Kansen voor kinderen, Kinderopvang en kinderdagverblijven, Onderwijs, Crisisnetwerk en kortopvang, Opvoedingsondersteuning, Kinderarmoede, Gelijke kansen, Beleid voor personen met een beperking.

  ZITDAG:
  Donderdag van 17u tot 18u30

  BEZOEKDAG (de schepen gaat op bezoek bij de mensen thuis):
  Elke dinsdag na 16u (na afspraak op 059/56.20.07)

  Adres
  Adres
  Verenigingstraat 120 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059/56.20.07
  GSM
  0497/59.55.81
  Fax
  059/80.95.24
  tom.germonpre@oostende.be
 • Nancy Bourgoignie sp.a

  Vijfde Schepen
  Bevoegdheden

  Huisvesting, Wonen, Seniorenbeleid, Dienstencentra, Reddingsdienst.

  na afspraak
  kantoor 219

  © Foto Peter Maenhoudt

  Adres
  Adres
  sportstraat 22 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059/56.20.68
  GSM
  0497/59.55.89
  Fax
  059/51.43.94
  nancy.bourgoignie@oostende.be
 • Arne Deblauwe sp.a

  Zesde Schepen
  Bevoegdheden

  Jeugd, Sport, Onderhoud Gebouwen, Logistieke Ondersteuning Evenementen, Vrijwilligers opbouwwerk, Duin en Zee, Kinderboerderij.

  Enkel na afspraak (059 25 81 62)
  kantoor 218

  Adres
  Adres
  Victor Ghyselincklaan 6A1 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059 25 81 62
  arne.deblauwe@oostende.be
 • Martine Lesaffre Open VLD

  Zevende Schepen
  Bevoegdheden

  Bevolking, Burgerlijke stand, Huwelijken, Ceremonie, PWA, Kermissen en Markten, Ontwerp en Beheer Gebouwen,  Stadsharmonie, Vistrap en kramen, Begrafenissen (ceremonie), Budget – Opmaak + Jaarrekening.

  Kantoor 210 - tweede verdieping - op afspraak via 059/25 81 75

  © Foto Peter Maenhoudt

 • Bart Plasschaert CD&V

  Achtste Schepen
  Bevoegdheden

  Cultuur, incl. de Grote Post, Bibliotheek, Financiën, Coördinatie stedenfonds, Erediensten.

  Zitdag: maandag van 16.30 uur tot 18 uur of na afspraak
  kantoor 215

  © Foto Peter Maenhoudt

  Adres
  Adres
  Vrijhavenstraat 29 b401 , 8400 Oostende
  GSM
  0475/66.40.23
  bart.plasschaert@oostende.be
 • Vanessa Vens sp.a

  Negende schepen/Voorzitter OCMW
  Bevoegdheden

  Renteniersstraat 14 (privé)

  Vrije zitdag elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 9 tot 11 uur in het Sociaal Huis, E. Cavellstraat 15.

  Tijdens schoolvakanties is er geen zitdag.

  Adres
  Adres
  Edith Cavellstraat 15 , 8400 Oostende
  Tel./GSM
  059/59.10.10
  GSM
  0476/87.02.58
  voorzitter@sho.be
 • Kristof Beuren

  Algemeen Directeur