Samenwerking dienst Onderwijs en Economisch Huis met rijsimulator

In het kader van de opleiding 'Rijbewijs op school'  werd onlangs een samenwerking opgestart tussen de dienst Onderwijs en het Economosch Huis.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft onlangs beslist om de gunning voor het leveren van een rijsimulator rijbewijs B in te trekken en de gunningsprocedure stop te zetten. Dit betekent dat de Stad afziet van de aankoopprocedure die door de vorige bestuursploeg werd opgestart. Hierdoor bespaart de Stad een eenmalig bedrag van zo'n 26.000 euro én moet er geen jaarlijks onderhoudscontract betaald worden.

Uit gesprekken met beide scholen voor Deeltijds Onderwijs bleek echter dat de scholen zelf geen vragende partij zijn om een dergelijk toestel in huis te halen. De opleiding 'Rijbewijs op school' werd een jaar geleden stopgezet, daarenboven is het toestel op regelmatige basis verhuizen – zoals de bedoeling was - technisch gezien niet evident. Er werd ook verwacht dat de scholen hier personeel voor zouden vrijstellen. De meerwaarde werd kortom ernstig in twijfel getrokken, ook en vooral door de actoren zelf, waardoor we nu dus beslissen om de gunning voor de aankoop van een nieuwe rijsimulator in te trekken.

Het behalen van een rijbewijs kan echter wel de toekomstige tewerkstellingskansen voor laatstejaarsleerlingen verhogen en vanuit die optiek kan het oefenen op een rijsimulator inderdaad zijn vruchten afwerpen. Het Economisch Huis beschikt al over een dergelijk toestel en ontwikkelde in het verleden een project waarbij werkzoekenden ondersteund worden in het behalen van een rijbewijs. Daarom werd beslist om een samenwerking aan te gaan met het Economisch Huis.

Het Economisch Huis zal de rijsimulator daarom openstellen voor laatstejaarsleerlingen.  De samenwerking betekent meteen een meerwaarde gezien de expertise van het Economisch Huis op vlak van tewerkstelling en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd op woensdag 6 februari 2019 16.06 u.