Vergunning voor reclameborden

Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het plaatsen van reclameborden, reclameconstructies en aankondigingsborden.

Reclameborden en reclameconstructies kunnen enkel worden vergund indien ze rechtstreeks verband houden met de in de handelszaak te koop gestelde producten.

Hieronder vind je het aanvraagformulier:

Aanvraag reclamebord op het openbaar domein

Wat is een reclamebord?

Een reclamebord is een bord dat op het trottoir vóór de handels- of horecazaak wordt gezet. Daarop komt reclame voor producten die in de zaak worden verkocht of wordt een boodschap geschreven. Een reclamebord kan volgende vormen aannemen: 

  • eenzijdig
  • tweezijdig
  • sandwichbord
  • reclameconstructie

Er mogen maximaal 2 borden per handelszaak geplaatst worden.

 

Wat kost het?

Soort reclamePrijs per jaar
constructie voorzien van reclame72,00 euro per constructie
bord met reclame aan één zijde72,00 euro per bord
bord met reclame aan beide zijde146,00 euro per bord
sandwichborden146,00 euro per bord

Meer gedetailleerde info over de belastingen vind je in de belastingsverordening betreffende het gebruik openbaar domein. Deze verordening heeft steeds voorrang op de prijzen vermeld op deze pagina.