Reclameborden (a.o. sandwichborden), blikvangers en plantenbakken.

Voor alle voorwerpen op, toegankelijk van op zichtbaar vanop het openbaar domein om de verkoop van handelszaken te promoten of de zaak verder aan te kleden zoals blikvangers, plantenbakjes, reclameborden (sandwichborden), ... is een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen vereist.

Deze voorwerpen moeten tegen de voorgevel van de (handels)zaak te worden geplaatst en een obstakelvrije doorgang te respecteren van 1,50 meter op het voetpad.


Wat is een reclamebord?

Een reclamebord is een bord dat op het trottoir vóór de handels- of horecazaak wordt gezet. Daarop komt reclame voor producten die in de zaak worden verkocht of wordt een boodschap geschreven. Dit is dus niet gelijk aan een uithangbord tegen de gevel met de naam van de zaak. Over deze borden vind je meer uitleg in de online brochure "mijn publiciteitsbord".

Een reclamebord kan volgende vormen aannemen: 

  • eenzijdig
  • tweezijdig
  • sandwichbord
  • reclameconstructie

Een reclamebord moet bestaan uit duurzaam hout of duurzame metalen en voldoende zwaar zijn, verzwaard worden of van windvering voorzien te zijn. 

Er is maximaal één stoepbord per (handels)zaak toegestaan. Echter indien een zaak een gevellengte van meer dan 6 meter heeft, dan kan één stoepbord per 6 meter gevellengte voor vergunning in aanmerking komen.

Reclameborden en reclameconstructies kunnen enkel worden vergund indien ze rechtstreeks verband houden met de in de handelszaak te koop gestelde producten.


Vergunning aanvragen

Bij de vergunning moet een inplantingsplan worden gevoegd. Hierop moet duidelijk zijn waar het voorwerp van aankleding zal worden geplaatst.

In het geval van een blikvanger of een plantenbak moet een voorbeeld of een foto worden bijgevoegd.

Over de aanvraag wordt na het volledig bevinden ervan een beslissing genomen binnen een termijn van 30 dagen.

De vergunning wordt jaarlijks automatisch verlengd en belast tenzij de uitbater een verzoek tot stopzetting indient of het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning intrekt.

Hieronder vind je het aanvraagformulier:

Aanvraag reclamebord, blikvanger of plantenbak op het openbaar domein


Wat kost het?

Het plaatsen van een plantenbak is gratis.

Soort reclamePrijs per jaar
constructie voorzien van reclame of blikvanger85,00 euro per constructie
bord met reclame aan één zijde85,00 euro per bord
bord met reclame aan beide zijde172,00 euro per bord
sandwichborden172,00 euro per bord

Meer gedetailleerde info over de belastingen vind je in de belastingverordening betreffende het gebruik openbaar domein. Deze verordening heeft steeds voorrang op de prijzen vermeld op deze pagina.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.