SARCC

Hoofdthemas

Binnen het project 'Sustainable And Resilient Coastal Cities' (SARCC) of duurzame en veerkrachtige kuststeden staan natuurgerichte oplossingen centraal om de schade te voorkomen dat wordt veroorzaakt door overstromingen aan de kust. Stedelijke gebieden langs de kustlijn zijn bijzonder kwetsbaar. Tot op heden zetten beleidsplannen wereldwijd vooral in op de traditionele grijze infrastructuur en was er minder aandacht voor oplossing gebaseerd op de natuur (Nature-Based Solutions). Toch bestaat er overweldigend bewijs van hun potentieel om overstromingsrisico’s te verminderen.

Stad Oostende zal met de andere projectpartners meewerken aan een ontwerp voor kustbescherming. Specifiek wordt het strand tussen Mariakerke en Raversijde onder handen genomen.


Duur project: januari 2019 - juni 2023

Budget Oostende: 836.400 euro; waarvan EFRO-fondsen 501.840 euro

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.