Schaken op School

Hoofdthemas

Doel van Schaken op School

Schaken op School stelt zich tot doel om schaken aan te bieden binnen het lestijdenpakket van de Oostendse lagere scholen.

Doelstellingen van Schaken op School
Voor de kinderen:

 • schaken als sport toegankelijk maken voor kinderen uit alle sociale geledingen;
 • bijdragen tot sociale cohesie en integratie;
 • stimuleren van het logisch en kritisch denken;
 • stimuleren van de creativiteit;
 • verbeteren van de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen;
 • bevorderen van de groepsgeest;
 • leren omgaan met winst en verlies;
 • probleemoplossend denken;
 • gefundeerde beslissingen leren maken;
 • het geheugen sterker en doeltreffender maken.

Voor de scholen:

 • aanbieden van een strategisch bordspel dat:
  • kan ingezet worden in verschillende lesvormen (hoekenwerk, contractwerk, bij differentiatie);
  • kan bijdragen tot het behalen van de eindtermen.

Doelgroep

De ideale leeftijd om met schaken te starten is bij kinderen van 8 à 9 jaar (kinderen derde/vierde leerjaar).

Meer info:
Dienst Onderwijs en Maatschappij
Geert Saelens, onderwijsregisseur
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

T 059 25 89 51
geert.saelens@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.