Schaken op School in nieuw kleedje: Stad en lokale schaakclub slaan handen in elkaar

Het project 'Schaken op School' wordt voortaan gecoördineerd door de Oostendse schaakclub KOSK. Op die manier krijgt het schaakproject ook een lokale verankering.

In het verleden werd voor het project 'Schaken op School' samengewerkt met een vereniging uit het binnenland. Het leek logischer en waardevoller om voor de uitwerking van dit onderwijsproject een beroep te doen op de expertise van een lokale schaakclub. Daarom wordt voortaan samen gewerkt met de Oostendse vereniging KOSK. Op die manier wordt het schaakproject lokaal verankerd én wordt de werking van een lokale actor versterkt.

Schaken op School stelt zich als doel om schaken als keuzevak aan te bieden binnen het lesurenpakket van de Oostendse lagere scholen. Schaken heeft heel wat positieve effecten op de (schoolse) ontwikkeling van kinderen. Zo wordt de creativiteit, het logisch en kritisch nadenken gestimuleerd. Het geheugen wordt sterker en doeltreffender gemaakt. Verder wordt ook het probleemoplossend denken bevorderd. Daarnaast draagt het project bij tot de sociale cohesie en integratie binnen én buiten de klas.

De basisscholen ervaren het project als bijzonder waardevol. Vandaar dat het Stadsbestuur beslist heeft om hier jaarlijks een bedrag van 10.000 euro voor vrij te maken en voor de uitwerking van dit alles een overeenkomst tot eind 2025 te sluiten met de Koninklijke Oostendse Schaakkring (KOSK).

Gepubliceerd op woensdag 19 februari 2020 0.00 u.