Schepen Beirens vertegenwoordigt Stad Oostende in Europees netwerk

Om meer voeling te creëren met het Europees beleid, lanceert de Europese Commissie het nieuwe netwerk 'Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!'. Lokale politici uit de EU kunnen lid worden van dit netwerk. Schepen Silke Beirens vertegenwoordigt de Stad in dit initiatief.

De Europese Commissie lanceert het nieuwe netwerk 'Geef vorm aan Europa en de lokale politiek!'. Hiermee kunnen lokale gemeenschappen meer voeling krijgen met het Europees beleid.

Democratisch verkozen, lokale politieke mandatarissen van over de hele Europese Unie kunnen lid worden van dit nieuwe netwerk. Het project wil een bijdrage leveren aan het scheppen van een Europese publieke ruimte in Oostende. Op die manier kunnen ook Oostendenaars het Europa van morgen bepalen.

Er kan maximaal één politicus per stad of gemeente deelnemen. Stad Oostende droeg de bevoegde Schepen Silke Beirens voor als kandidaat voor dit Europees netwerk. Leden van het netwerk krijgen toegang tot informatie en communicatiemateriaal. Op die manier kan de Stad de banden aanhalen tussen haar inwoners en de EU.

We zijn er ons misschien niet altijd onmiddellijk van bewust, maar de resultaten van heel wat innovatieve Europese projecten hebben een impact op het dagelijks leven van de Oostendenaars. 

Het initiatief kan een toegevoegde waarde bieden aan de uitbouw van het internationale beleid van de Stad. Bovendien kan het bijdragen tot een betere kennis van het Europese beleid bij de inwoners van Oostende.

Gepubliceerd op donderdag 16 februari 2023 12.31 u.