School- en studielagen: wijzigingen

De school- en studietoelagen voor het kleuter, lager en secundair onderwijs wordt, met ingang van het nieuwe schooljaar, automatisch via het kinderbijslagfonds samen met het kindergeld toegekend.

Einde aanvraagjaar 2018-2019

Op 1 juni 2019 werd het aanvraagjaar 2018-2019 voor school- en studietoelagen afgesloten. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer opgestart worden.  Enkel het insturen van opgevraagde documenten kan nog tot en met 31 december 2019.

Geen school- en studietoelagen meer bij de afdeling Studietoelagen

Het einde van het aanvraagjaar 2018-2019 betekent ook meteen het einde van de aanvragen voor de schooltoelagen kleuter-, lager en secundair onderwijs.  Deze worden vanaf volgend schooljaar geïntegreerd in het Groeipakket waarbij de burger is aangesloten of nog aangesloten zal worden. De verdere opvolging van alle dossiers in het kleuter-, lager en secundair onderwijs tot en met schooljaar 2018-2019 gebeurt wel nog door de afdeling die afdeling Studietoelagen wordt.

Enkel studenten hoger onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2019 nog een aanvraag voor studietoelage indienen, bij voorkeur digitaal via volgende link: https://www.studietoelagen.be/digitaal-loket-studietoelagen

Gepubliceerd op maandag 26 augustus 2019 10.38 u.