'School in Zicht' zet buurtscholen in de kijker

Scholen zijn een afspiegeling van de samenleving, en dus ook van de stad, wijk en buurt waarin ze zich bevinden. Ouders willen het beste voor hun kind en het aanbod van scholen om de hoek is niet voor iedereen even duidelijk of overzichtelijk.

Stad Oostende slaat vanaf dit schooljaar de handen in elkaar met vzw School in zicht om dit aan te pakken en van de buurtschool terug de eerste keuze te maken.

Op school komt de hele samenleving bij elkaar. Het is dan ook de uitgelezen plek om kennis te maken met de buurt waarin een kind opgroeit. Ouders kiezen vandaag de dag om diverse redenen steeds minder voor de school om de hoek. Soms kiest men voor een school dichtbij het werk, of in de wijk van opa en oma die een deel van de opvang op zich nemen. Zo ontstaat soms onbedoeld een sociaal onevenwicht in bepaalde scholen, waardoor deze geen correcte weergave meer is van de buurt waarin het zich bevindt.

De buurtschool als minisamenleving

Stad Oostende werkt vanaf dit schooljaar samen met de vzw School in zicht om te helpen dit patroon te doorbreken. De vzw zorgt voor ontmoeting tussen schoolzoekende gezinnen en scholen in hun buurt. Ze maken op aangename manier kennis met directies en andere ouders en dragen zo bij tot een school die een afspiegeling is van de buurt waarin het ligt.

Voor heel wat gezinnen berust de zoektocht naar een school aanvankelijk op praktische factoren, naast het pedagogische luik. De eerste jaren is de nabijheid van werk of familie uiteraard handig, maar een basisschool is 10 jaar lang ook een belangrijke leefomgeving. Daarom willen we de lijn korter maken en over de verschillende netten heen de meerwaarde van een echte buurtschool zichtbaar maken voor zoekende ouders.

Leefbare wijken

Kinderen in de eigen wijk of buurt laten schoollopen geeft een aanzet tot een breed sociaal netwerk en een sterke verankering van gezinnen in de buurt. Zich thuis voelen in een wijk leidt tot een betere levenskwaliteit van àlle wijkbewoners. Dit project past dan ook bij de inspanningen die we momenteel doen om de leefbaarheid in de wijken te verhogen.

In de pilootfase wordt met 11 basisscholen gestart met de wijken Centrum en Westerkwartier. Alle ouders met een startend schoolkind worden uitgenodigd om de scholen in hun buurt intensief te leren kennen. Hiervoor organiseert 'School in Zicht' een infoavond met scholenmarkt op 8 februari. Er komen ook twee Openschooldagen op 21 en 22 februari. Ouders maken via 'School in zicht' kennis met buurtgenoten die dezelfde scholen overwegen en krijgen eerstehands informatie van directies en leerkrachten. Op die manier kunnen ouders zelf een oordeel vormen.

School in Zicht vzw

De vereniging School in Zicht werkt sinds 2006 met basisscholen in heel Vlaanderen aan het verbeteren van de sociale mix, dankzij middelen van het Departement Onderwijs en het Agentschap Inburgering en Gelijke Kansen. Door ouders op een ongedwongen manier aan schooldirecties en andere gezinnen voor te stellen, wordt stap voor stap gebouwd aan gemengde scholen.

Kwaliteitsvol onderwijs is ondertussen uitgegroeid tot onze grootste troef in Oostende. Daarnaast vormen scholen ook kinderen mee tot de volwassenen van morgen. Een sociale mix biedt kinderen met verschillende achtergronden de mogelijkheid om met en van elkaar te leren, en zo ook zelf al heel vroeg de rijkdom van diversiteit te ervaren. Dit netoverschrijdend project heeft zich in andere steden al sterk bewezen, deelnemende ouders zijn vaak verrast dat de school in de buurt zoveel te bieden heeft.

Praktisch

Informatie over de deelnemende scholen en de activiteiten is te vinden op www.schoolinzicht.be/oostende

De infoavond met scholenmarkt vindt op dinsdag 8 februari om 19.30 uur plaats in het Conservatorium aan Zee (Romestraat 36, ingang via Ieperstraat 35). Inschrijven via www.schoolinzicht.be/oostende

Tijdens de Openschooldagen gooien de scholen hun deuren open tijdens de lesuren. Deze vinden plaats op maandag 21 februari en dinsdag 22 februari. Ouders kunnen tot drie scholen per dag bezoeken. Inschrijven via www.schoolinzicht.be/oostende

Alle activiteiten worden aangepast aan de geldende coronamaatregelen. Schrijf je alvast in om op de hoogte te blijven van alternatieven.

Gepubliceerd op woensdag 19 januari 2022 15.15 u.