Stad Oostende gaat voor veilige schoolomgevingen

Hoofdthemas

In 2020 startte Stad Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Lokale Politie Oostende met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. In samenspraak met de scholen worden de schoolomgevingen volledig gescreend.

Zwaar verkeer weren

Eén van knelpunten die naar boven kwam in het traject 'Veilige Schoolomgevingen' is het zwaar verkeer in de buurt van scholen, op momenten dat grote aantallen leerlingen aankomen en vertrekken.

Met de invoering van een tonnagebeperking in de schoolomgeving wil Stad Oostende vermijden dat het verkeer van en naar school, met veel fietsers en voetgangers, in conflict komt met zwaar verkeer zoals de leveringen van goederen. Op die manier wordt er verder gebouwd aan een veilige stad en worden veilige en duurzame verplaatsingen aangemoedigd.

Wat, waar en wanneer?

Concreet gaat het om een tonnagebeperking tot 3,5 ton in alle schoolomgevingen in Oostende en dat tijdens de volgende schoolspitsuren:

  • Van maandag tot en met vrijdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Op woensdag: tussen 07.30 en 09.00 en tussen 11.30 en 13.00 uur

De zones werden afgebakend in samenspraak met de Lokale Politie en worden ter plaatse aangeduid met een verkeersbord en onderbord waarop de tonnagebeperking (3,5 T) en de venstertijden zullen worden vermeld.

De toegangsbeperking geldt voor vrachtwagens. Andere voertuigen, zoals (lijn)bussen en hulpdiensten, krijgen wel nog toegang. Een vrachtwagen mag wel stilstaan tijdens het tijdsvenster van de tonnagebeperking, bijvoorbeeld om te laden of lossen, maar mag niet rijden.

Groene oversteekplaatsen voor alle Oostendse scholen

In het kader van het traject ‘Veilige schoolomgevingen’ nam Stad Oostende al tal van bijkomende verkeersmaatregelen. Deze trajecten gaan onverminderd voort, maar nu al krijgen alle Oostendse schoolomgevingen oversteekplaatsen met een groene ondergrond. In totaal gaat het over 50 extra groene zebrapaden die niet alleen herkenbaar zijn, ze zijn ook beter zichtbaar en werken snelheidsremmend.

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor Stad Oostende. Het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’ is daarom één van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid. Dit traject beoogt om de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger te maken voor de zachte weggebruikers. Dit gebeurt door middel van plaatsbezoeken aan de school, in aanwezigheid van politie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de cel mobiliteit. Na het plaatsbezoek wordt een actieplan opgemaakt in overleg met de scholen. Al 15 schoolomgevingen werden aangepast, 12 andere actieplannen zijn opgemaakt en worden binnenkort ook uitgevoerd.

Herkenbaar en beter zichtbaar

De aangebrachte zebrapaden met groene ondergrond springen in het oog en worden sowieso opgenomen in ieder actieplan. Door consequent te kiezen voor dit type van zebrapaden, kan de weggebruiker gemakkelijk de schoolomgeving herkennen.

Per schoolomgeving zullen één of meerdere bestaande oversteekplaatsen voorzien worden van een groene ondergrond. Op deze manier zullen in totaal 50 extra zebrapaden van een groene ondergrond worden voorzien. Zo zullen alle Oostendse scholen nog voor de start van het nieuwe schooljaar voorzien zijn van veilige, groene oversteekplaatsen. Alle scholen worden zo op een uniforme en herkenbare manier in de verf gezet.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.