Werkzaamheden in Sportpark De Schorre

Werkzaamheden in Sportpark De Schorre

Duurzaam parkbeheer De Schorre

Na een inventarisatie van alle bomen en struiken zet Stad Oostende de eerste stappen naar een duurzaam beheer van het sportpark De Schorre. Om de bomen en struiken gezond te houden, zijn er niet alleen rooiingen maar ook diverse aanplantingen. De werken starten in februari 2023.

Rooiwerken

Een boom in bosverband strijdt om zijn plek in de zon. Ze gaan daarbij de competitie aan bij de buurbomen. In dit bos overschaduwen de snelgroeiende uitheemse Canadese populieren de eiken, iepen, esdoorns, kersen,… die we net wensen te behouden. De Canadese populieren zijn bovendien veel talrijker aanwezig dan de andere soorten, waardoor er weinig variatie is.

Door het rooien van deze bomen krijgen de bomen die we wensen te behouden terug ruimte om te groeien en ontstaat er ruimte om nieuwe inheemse bomen en struiken aan te planten. Tegelijk maken we van de gelegenheid gebruik om enkele mooie bomen vrij te stellen, eveneens de zieke bomen (vooral essen) te verwijderen.

De rooiwerken gebeuren gefaseerd over 3 jaar, om de impact te beperken op de omgeving.

Nieuwe aanplantingen

In de gemaakte openingen zullen er in totaal zo’n 840 nieuwe bomen en struiken worden aangeplant zoals eik, els, meidoorn, hazelaar, kornoelje, bosappel, iep,… om zo een gevarieerder en bio-divers bomenbestand te bekomen.

In de groenzones blijven stukken dood hout liggen of rechtstaan om de nieuwe beplanting te beschermen tegen betreding én als woonplaats voor verschillende insecten, vogels en/of zoogdieren.


Wat? Rooien Canadese populier en aanplanting 840 nieuwe bomen en struiken

Waarom? Zo geven we eiken, iepen, esdoorns en kerselaars meer ruimte en zuurstof

Wanneer? 2023 - 2024 - 2025


Meer info bij de directie Openbaar Domein, openbaardomein@oostende.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.