Stad Oostende schorst selectieprocedure voor verderzetting van de diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en catering

Stad Oostende heeft beslist om de selectieprocedure voor de verderzetting van de activiteiten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en catering tijdelijk op te schorten.

In het meerjarenplan van Stad Oostende staat de ambitie om zich de komende jaren op de kerntaken te richten, en niet langer taken uit te voeren die door het middenveld of andere publieke of private partners kunnen worden georganiseerd. Daarom werd een selectieprocedure opgestart om een geschikte publieke rechtspersoon te vinden die enerzijds de activiteiten van gezinszorg en aanvullende thuiszorg en anderzijds die van catering verder zou zetten. 

De coronacrisis vergt echter veel energie van Stad Oostende. Het stadspersoneel geeft het beste van zichzelf om alles in goede banen te leiden. Onder meer de mensen van de dienst catering en de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg staan in de frontlinie. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen vrijdag beslist de selectieprocedure voorlopig op te schorten.

Die procedure zou de komende maanden te veel tijd en middelen vragen. Die wil de stad in de eerste plaatse inzetten om burgers de best mogelijke dienstverlening aan te bieden in deze moeilijke omstandigheden.

Impact van de coronacrisis

Het is op dit ogenblik ook nog onduidelijk wat de impact van de coronacrisis is op de activiteiten van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de dienst catering. Het is mogelijk dat de vraag naar bepaalde diensten structureel verandert, of dat de manier van werken moet worden aangepast. Bovendien zal het nodig zijn om de hele meerjarenplanning te herbekijken. Daarbij is het belangrijk om het geheel van de activiteiten van Stad Oostende in overweging te nemen.

Door deze uitzonderlijke situatie, niet alleen voor Stad Oostende maar ook voor mogelijke kandidaat-partners, is dus beslist om de procedure voorlopig op te schorten.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 18.32 u.