dienst Schuldhulp

Hoofdthemas

Wie zijn wij?

Wij zijn een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Een groep maatschappelijk werkers bijgestaan door een jurist zorgt voor de dienstverlening.

Wat doen wij?

Wij staan klaar voor alle Oostendenaars  voor wie aan schuldbemiddeling moet worden gedaan in het kader van kredietovereenkomsten of die zich in een overmatige schuldenlast bevinden. 

Wij bieden 3 schuldhulpverleningstrajecten aan, zijnde budgetbegeleiding, budgetbeheer en de gerechtelijke procedure van de collectieve schuldenregeling.

Vanaf het begin van het traject wordt er gefocust op de zelfredzaamheid en wordt er ingezet op het ontwikkelen van competenties om op termijn zelfstandig het budget te kunnen beheren.

Budgetbegeleiding: u beheert  zelf uw budget, maar wordt u in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker.

Budgetbeheer: de maatschappelijk werker ontvangt uw inkomsten en doet de betalingen van uw vaste kosten en van uw schulden in uw plaats. U krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.

Collectieve schuldenregeling: een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat u uw schulden kunt afbetalen en tegelijk menswaardig kunt leven.

Bekijk een informatiefilmpje op youtube

Wie kan bij ons terecht?

Elke Oostendenaar kan beroep doen op onze dienst.

Hoe kan u bij ons terecht?

Via de dienst rechtenverkenning kan er een aanvraag gedaan worden voor bijkomende informatie, advies of de start van een traject.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.