Screeningsinstrument (ME-)ASSIST

Als arts of apotheker is het belangrijk om steeds alert te zijn voor ‘vreemde’ signalen, rare verzoeken, gedragswijzigingen en/of onsamenhangende klachten, die op middelengebruik (of –misbruik) kunnen wijzen.

Het screeningsinstrument (ME-) ASSIST kan hierbij helpen.

De Assist (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, is een screeningsinstrument – bestaande uit 8 vragen – om snel en eenvoudig een inschatting te maken van de ernst van middelengebruik bij volwassenen. Hierbij werd een online toolbox ontwikkeld, de Me-ASSIST. Dit handige platform biedt een mogelijkheid tot screenen van minder- en meerderjarigen. Verder vindt u er –naast een stappenplan met richtlijnen voor het voeren van een gesprek bij kortdurende interventies- wetenschappelijke richtlijnen, epidemiologische gegevens, informatie over nieuwe drugs, brochures voor de patiënt en zijn omgeving, korte factsheets en middelengerelateerde dossiers.

Het screeningsinstrument helpt om

  • een inschatting te maken van de ernst van de problematiek;
  • het middelengebruik bespreekbaar te maken;
  • patiënten op een gestructureerde manier te informeren over de risico’s verbonden aan middelengebruik;
  • het middelengebruik te identificeren als een beïnvloedende factor voor bestaande aandoeningen
  • patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een afhankelijkheidsproblematiek te detecteren.

Op www.me-assist.com kunt u zich registreren, heel wat informatie terugvinden en u inschrijven op de nieuwsbrief.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.