Screeningsinstrument (ME-)ASSIST

Als arts of apotheker is het belangrijk om steeds alert te zijn voor ‘vreemde’ signalen, rare verzoeken, gedragswijzigingen en/of onsamenhangende klachten, die op middelengebruik (of –misbruik) kunnen wijzen.

Het screeningsinstrument (ME-) ASSIST kan hierbij helpen.

De Assist (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, is een screeningsinstrument – bestaande uit 8 vragen – om snel en eenvoudig een inschatting te maken van de ernst van middelengebruik bij volwassenen. Hierbij werd een online toolbox ontwikkeld, de Me-ASSIST. Dit handige platform biedt een mogelijkheid tot screenen van minder- en meerderjarigen. Verder vindt u er –naast een stappenplan met richtlijnen voor het voeren van een gesprek bij kortdurende interventies- wetenschappelijke richtlijnen, epidemiologische gegevens, informatie over nieuwe drugs, brochures voor de patiënt en zijn omgeving, korte factsheets en middelengerelateerde dossiers.

Het screeningsinstrument helpt om

  • een inschatting te maken van de ernst van de problematiek;
  • het middelengebruik bespreekbaar te maken;
  • patiënten op een gestructureerde manier te informeren over de risico’s verbonden aan middelengebruik;
  • het middelengebruik te identificeren als een beïnvloedende factor voor bestaande aandoeningen
  • patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een afhankelijkheidsproblematiek te detecteren.

Op www.me-assist.com kunt u zich registreren, heel wat informatie terugvinden en u inschrijven op de nieuwsbrief.