Sociale Dienst voor Ouderen

Sociale Dienst voor Ouderen

Hoofdthemas

Meer dan een derde van de Oostendenaars is ouder dan 65 jaar. De Sociale Dienst voor Ouderen richt zich speciaal naar die doelgroep. Senioren kunnen er terecht met alle vragen over hulp en zorg.

Wat doet de Sociale Dienst voor Ouderen?

  • We leiden thuiswonende ouderen toe naar de meest passende zorg- en hulpverlening in ons eigen of extern aanbod.  
  • We bieden een brede waaier aan informatie en ondersteuning voor zorgbehoevende ouderen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
  • Bij het Meldpunt senioren in Nood kan je noodsituaties melden. Het gaat hierbij om noodsituaties van onveiligheid, vereenzaming, isolement of ouderenmis(be)handeling.
  • We coördineren de sociale diensten van de woonzorgcentra en assistentiewoningen van Stad Oostende. Zowel de opname, het verblijf als de maatschappelijke hulpverlening aan (potentiële) residenten worden door ons behartigd.
  • Onze zorgcoaches gaan samen met jou op zoek naar het zorg- en hulpverleningsaanbod dat het best past bij jouw zorgvraag. Het accent ligt hierbij op rechtenverkenning: we gaan op zoek naar de rechten die jij hebt (sociale zekerheidsrechten, premies, toelagen, toegangsrechten).
  • We coördineren ergotherapie aan huis en psychologische ondersteuning van ouderen.
  • We behartigen het sociaal werk voor bewoners en bezoekers van onze eigen woonzorgcentra, assistentiewoningen en dagcentra.

Contact

Sociale dienst voor ouderen (SDO)

Gebouw
Huis Kooy
Hospitaalstraat 35 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 59 13 99
zorgvoorouderen@oostende.be