SDV tot aan de dorpel: mensen thuis opzoeken

Onder het motto ‘SDV tot aan de dorpel’ pakt Samen Divers (SDV) uit met een nieuw project waarin het actief opzoeken van mensen thuis centraal staat. Covid heeft bij veel mensen een sterke neiging tot isolement aangewakkerd. Marjan Colombie trekt het project dat op 4 januari gestart is.

Het voorbije jaar waren veel activiteiten en groepsbijeenkomsten in de werking van SDV niet mogelijk wegens de COVID-maatregelen. Activiteiten zoals de Kids-Club, de Babbelbox, de socio-culturele uitstappen, … waarin vooral kwetsbare gezinnen en alleenstaande personen zich goed voelen, konden niet doorgaan. Marjan legt uit hoe SDV met het nieuwe project deze crisis wil aanpakken als een nieuwe kans.

Veel mensen uit onze achterban geven aan dat het moeilijk is, dat ze zich sociaal geïsoleerd voelen en de aansluiting met de samenleving verloren zijn.

Dankzij een subsidie van het departement Welzijn kunnen we dit jaar naar de mensen toegaan: voor een babbel, voor wat hulp bij hun administratie en vooral om hen het gevoel te geven dat we ze niet vergeten zijn.

Zoals in andere organisaties hoopt het team van SDV in het najaar terug naar de gewone werking te kunnen overgaan met groepsactiviteiten. Van zodra dit mogelijk is, wil Samen Divers in samenwerking met hun partners nieuwe mensen  bereiken en hen laten kennis maken met de SDV-werking als armoedevereniging.

Wie een persoon of een gezin kent die wat steun vanuit SDV kan gebruiken, kan contact opnemen met Marjan Colombie: 059 507851 of marjan.sdv@gmail.com 

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 9.17 u.