Senioren krijgen warme thuis in Kaaistraat en Torhoutsesteenweg

De leegstaande panden voor sociale huisvesting in de Kaaistraat 43 en de Torhoutsesteenweg 27 krijgen een nieuwe bestemming. Ze zullen een warme thuis vormen voor 65-plussers. De leegstand was al lang een doorn in het oog van het stadsbestuur.

Oplossing voor moeilijk dossier

De zoektocht naar een oplossing had veel voeten in de aarde. Er was heel wat puzzelwerk en juridisch advies nodig om de knoop te ontwarren. Beide sociale woonprojecten hadden oorspronkelijk als doel om eenoudergezinnen gedurende korte periode op te vangen en ondersteuning te bieden. Een nobel doel, maar de constructie was vooraf gedoemd om te mislukken.

Kortverblijf was onmogelijk binnen het project waardoor de gebouwen niet ingevuld konden worden door alleenstaande ouders. De woningen waren ook niet aangepast voor langdurig verblijf voor ouders met kinderen. Door de engagementen die stevig verankerd waren, konden de woningen niet toegewezen worden aan een andere doelgroep.

Na een heleboel juridische stappen en het finale noodzakelijke akkoord van de private partner in het PPS-project, is er nu eindelijk een oplossing. De doelgroep voor beide panden wordt aangepast van ‘eenoudergezinnen’ naar ‘senioren’.

Warme thuis

Beide gebouwen voldoen aan de wooncode en de stedenbouwkundige verordening. Ze kunnen dus een warme, comfortabele en knusse thuis worden voor senioren. Er is nood aan kwaliteitsvolle woningen met enig comfort voor deze doelgroep. Tijdens multibel-acties werd al vastgesteld dat nog te veel mensen in moeilijke omstandigheden leven. Die groep mensen kan niet altijd terecht op de private huurmarkt. Met deze woningen - geen serviceflats maar woningen waar senioren volledig zelfstandig kunnen leven - komt er dus een prima oplossing.

In Oostende is er een grote groep ouderen met een laag inkomen die niet altijd een geschikte woning hebben. Het Sociaal Verhuurkantoor kan deze mensen nu dankzij deze twee gebouwen een kwalitatief alternatief aanbieden. Op die manier kan de stad inzetten op een betere woonkwaliteit voor deze kwetsbare doelgroep.

Mensen die denken in aanmerking te komen voor het sociaal woonproject kunnen zich aanmelden bij het SVK waar hun woonnood in kaart zal worden gebracht.

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 0.00 u.