Signalenbundel 2.0 - Corona één jaar later

Van bij de start van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen Armoede signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede in een signalenbundel.

Mijn zoon had gezegd in de school dat hij niet graag op de computer werkt. Eigenlijk durfde hij niet te zeggen dat hij de computer moet delen en geen tijd heeft voor zijn schoolwerk.

Bovenstaand citaat komt uit de "Signalenbundel 2.0 - Corona één jaar later" van het Netwerk Tegen Armoede. Van bij de start van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen Armoede signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede in een signalenbundel. De verenigingen waar armen het woord nemen moesten hun dagelijkse werking aanpassen. Ze gingen aan de slag met alternatieven om mensen in armoede te blijven bereiken en ondersteunen.

Wat is de stand van zaken één jaar na de uitbraak van het virus?

Het Netwerk Tegen Armoede vroeg het via de 58 verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels en ATD Vierde Wereld. De signalen en ervaringen zijn nu verzameld in de Signalenbundel 2.0 in zeven thema's: inkomen, sociaal isolement en vrije tijd, communicatie & toegankelijkheid, zorg & gezondheid, onderwijs, wonen en lokaal beleid.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 31 maart 2021 14.50 u.