Situering plangebied Nieuwe Stad

Hoofdthemas

De Nieuwe Stad is gelegen in de wijk Stene. Het plangebied van RUP Nieuwe Stad is gesitueerd tussen de Elisabethlaan in het noorden, Guldensporenlaan in het oosten en de Chrysantenlaan in het zuidwesten.