Situering plangebied Oosteroever

Hoofdthemas

Het plangebied betreft het voormalige industriële weefsel in de Voorhaven van Oostende, waar ondertussen een stedelijke ontwikkeling aan de gang is, de maritieme site van Oostende, de zone rond de Vuurtoren, en het Vuurtorendok.

Het plangebied wordt begrensd door het Visserijdok (Hendrik Baelskaai, Slipwaykaai), Vuurtorenweg, Fortstraat, Victorialaan en de zuidelijke grens is gelegen tussen twee percelen, net ten zuiden van de Liefkemoresstraat.