Situering plangebied Raversijde

Hoofdthemas

Het plangebied betreft het woonweefsel van Raversijde en wordt begrensd door de Zeedijk in het noorden, het beschermd duin- en polderlandschap in het oosten, de Internationale Luchthaven van Oostende in het zuiden en het Provinciaal Domein Raversijde in het westen.