Situering plangebied Stene Noord

Hoofdthemas

Het RUP Stene Noord / Plassendale behelst het bedrijvenpark Konterdam/Z6 Stene, Plassendale III, Plassendale IV en Plassendale V.