Situering plangebied Stene Zuid

Hoofdthemas

Het plangebied betreft het zuidelijk gedeelte van het bedrijventerrein Stene Konterdam, grenzend aan het woongebied Konterdam. Het gebied wordt begrensd door de A10 in het noorden, de Gouweloze Kreek in het oosten, ten zuiden door de Gistelsesteenweg en in het westen door de groene bufferzone achter de woningen in de Havikstraat.