Omgevingsaanleg SKY towers

Omgevingsaanleg SKY towers

Blijf op de hoogte van de werken in kader van de omgevingsaanleg voor het bouwproject SKY Towers.

Teken hier in!


Update 25 augustus

De omgevingswerken van de SKY Towers (Ernest Feysplein, Leopold lll-laan en Graaf de Smet de Naeyerlaan) zijn nog aan de gang maar vorderen goed. We geven je hieronder een stand van zaken van de werken.

Zone 1: Leopold lll-laan

Het verbindingsstuk met de Brandariskaai zal vandaag (25 augustus 2023) afgewerkt zijn. De Leopold lll-laan zal na de afwerking toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Ook de tramoversteek naar de wandelweg naast het Mercatordock is terug toegankelijk.

Zone 2: Graaf de Smet de Naeyerlaan / Ernest Feysplein

De betegelingswerken op het Ernest Feysplein zijn afgewerkt. Het plein wordt volledig opengesteld op 11 september 2023. Het fietspad is afgewerkt en weer toegankelijk.

Het niveauverschil van de bestaande verharding in de Oesterbankstraat naar de nieuwe verharding Ernest Feysplein is weggewerkt in asfalt.

Het kruispunt van de Oesterbankstraat met de Graaf de Smet de Naeyerlaan is momenteel afgesloten voor verkeer en zal terug opengesteld worden vanaf 11 september 2023. De Oesterbankstraat is wel toegankelijk via de Slachthuiskaai.

We geven nog mee dat de Oesterbankstraat volledig afgesloten zal zijn op maandag 4 september 2023 omwille van de afbraak van een torenkraan. Voor voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd. De garages blijven bereikbaar via de Graaf de Smet de Naeyerlaan. De werken duren één dag.

Zone 3: Brandariskaai

De fundering in de Brandariskaai is geplaatst en recent werden de betegelingswerken opgestart. De Brandariskaai zal tijdens de week van 11 september 2023 terug toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Ter hoogte van SKY Tower 2 is het voetpad tijdelijk aangelegd in asfalt. Tussen de nieuwe verharding en de groenzone komt nog een afscheiding die aangelegd wordt in november. De groenzone krijgt intussen aardig vorm. 

Fietsers komende van de Slachthuiskaai worden omgeleid via de Lijndraaiersstraat richting Graaf de Smet de Naeyerlaan.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.


Update 14 juli 2023 

De omgevingswerken van de SKY Towers (Ernest Feysplein, Leopold lll-laan en Graaf de Smet de Naeyerlaan) zijn nog volop bezig. We geven je hieronder een stand van zaken van de werken.

Zone 1: Leopold lll-laan

De betegelingswerken in de Leopold lll-laan zijn afgerond.

Het verbindingsstuk met de Brandariskaai moet nog afgewerkt worden, dit is voorzien na het bouwverlof (15 juli t.e.m. 6 augustus)

Zone 2: Graaf de Smet de Naeyerlaan / Ernest Feysplein

De Graaf de Smet de Naeyerlaan is weer opengesteld voor doorgaand verkeer.

De betegeling op het Ernest Feysplein is afgewerkt tot aan de hoek van Residentie Marina Mercator / Oesterbankstraat. De betegeling t.h.v. de Oesterbankstraat wordt na het bouwverlof afgewerkt.

Er is een doorgang voor de voetgangers en fietsers, de fietsers moeten niet meer op de rijbaan voor de periode van het bouwverlof.

Zone 3: Brandariskaai

De rioleringswerken in de Brandariskaai zijn afgewerkt.

De betegelingswerken en de aanleg van de groenzone zijn voorzien voor na het bouwverlof.

Fietsers komende van de Slachthuiskaai worden omgeleid via de Lijndraaiersstraat richting Graaf de Smet de Naeyerlaan.


Update 26 april 2023

De omgevingswerken van de SKY Towers (Ernest Feysplein, Leopold lll-laan en Graaf de Smet de Naeyerlaan) zijn nog volop aan de gang. We geven je hieronder een stand van zaken van de werken.

Zone 1: Leopold lll-laan

De betegelingswerken in de Leopold lll-laan gaan vlot vooruit. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de betegeling in de week van 18 mei 2023 afgewerkt zijn.

Op vrijdag 28 april 2023 wordt de nieuwe parking onder de SKY Towers in gebruik genomen. Er wordt plaatselijk verkeer toegestaan tot aan de parking.

Zone 2: Graaf de Smet de Naeyerlaan / Ernest Feysplein

Ondertussen werd de asfalttoplaag geplaatst in de Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Het kruispunt van de Graaf de Smet de Naeyerlaan met de Perronstraat is terug opengesteld voor verkeer. Doorgaand verkeer wordt toegelaten als de werken in de Brandariskaai afgerond zijn.

De betegeling op het Ernest Feysplein is voorzien na de afwerking van de Leopold lll-laan.

Zone 3: Brandariskaai

Deze week zijn er werken gestart van Proximus. De werken zullen twee weken duren. De fietsers en voetgangers zullen omgeleid worden via de Graaf de Smet de Naeyerlaan.


Update 13/03/2023

De omgevingsaanleg van de SKY Towers (Ernest Feysplein, Leopold III-laan en Graaf de Smet de Naeyerlaan) is volop aan de gang.

Zone 1: Leopold III-laan

De riolering werd ondertussen vernieuwd. De fundering werd al geplaatst en de betegelingswerken zijn opgestart.

Zone 2: Graaf de Smet de Naeyerlaan / Ernest Feysplein

In de Graaf de Smet de Naeyerlaan gaan de werken vlot vooruit. Ondertussen werd de onderlaag asfalt al geplaatst. De plaatsing van de asfalttoplaag is voorzien voor deze week, indien de weersomstandigheden dit toelaten. Het Ernest Feysplein werd al gedeeltelijk opgebroken. De groeneilanden beginnen ondertussen vorm te krijgen.

Zone 3: Brandariskaai

De start van de werken is voorzien voor juni.


Update 05/01/2023

Vanaf 11 januari 2023 startten de omgevingswerken van het bouwproject Skytowers. De werken vinden plaats aan het Ernest Feysplein en de Leopold III-laan. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een aantal verkeersmaatregelen.

Vanaf 11 januari 2023 tot en met 19 juni 2023 zal er geen doorgang mogelijk zijn op het Ernest Feysplein en de Leopold III-laan (zijde Brandariskaai). De Leopold III-Laan, de Perronstraat, de Oesterbankstraat én de Graaf de Smet de Naeyerlaan worden dus tijdelijk een doodlopende straat. 

Vanaf 1 februari wordt ook het kruispunt van de Graaf de Smet de Naeyerlaan met de Perronstraat afgesloten. Het verkeer richting Graaf de Smet de Naeyerlaan moet de richting van de randparking volgen. Hou er ook rekening mee dat de Konterdamkaai nog steeds is afgesloten.

Ook in de Fortuinstraat en de Perronstraat zijn momenteel werken aan de gang.

Voertuigen die de parking van Delhaize willen uitrijden, zullen tegenrichting langs de ventweg Leopold III-laan kunnen wegrijden.

Bezoekers Delhaize

Klanten komende van de Delhaizeparking kunnen tegenrichting langs de ventweg Leopold III-laan wegrijden. Leveranciers kunnen de laad- en loskaai in de Perronstraat bereiken via het Vuurkruisenplein, de Bolwerkstraat en de Perronstraat en in omgekeerde beweging.

Stationsparking

Verkeer voor de stationsparking gaat via de Verenigde Natieslaan, de Ravelijnstraat, de Mercatorlaan, de Zinnialaan, de Iependreef, de Slimmersdreef, de rotonde of via het Vuurkruisenplein, de Bolwerkstraat, de Mercatorlaan, de Zinnialaan, de Iependreef, de Slimmersdreef en de rotonde.

Fietsverkeer

Fietsverkeer komende van Kapellebrug of Leopold III-laan wordt over de wandelweg naast het Mercatordok naar het station geleid. Fietsverkeer komende van de Graaf de Smet de Naeyerlaan kan via Lijndraaiersstraat richting station / richting wandelweg Mercatordok. 

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.


Update 14/12/2022

Op dinsdag 13 december 2022 was er een bewonersvergadering. 

Bekijk hier nog eens de presentatie


De timing van de omgevingsaanleg ziet er als volgt uit.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.