Sociale Kaart

Hoofdthemas

ALGEMENE SOCIALE DIENSTVERLENING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


01.01. Dringende hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.02. Algemeen Welzijnswerk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.03. Sociale huizen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.04. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.05. Algemeen Welzijnswerk - Stad, gemeenten, buurten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.06. Thuislozenzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.07. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.08. Straathoekwerk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.10. Discriminatie - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.11. Toegankelijkheid algemeen - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.12. Ondersteuning vrijwilligerswerk - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.13. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


02.01. Telefonische en online hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.02. Dringende medische hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.03. Gezondheidsbevordering - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.04. Algemene dienstverlening gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.05. Specifieke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.06. Ziekenhuizen en poliklinieken - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.07. Palliatieve zorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.08. Actieve levensbeëindiging - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.09. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.10. Beroepsverenigingen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


03.01. Dringende hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.02. Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.03. Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.04. Specifieke doelgroepen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.05. Hulpverlening aan mensen met een verslaving - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.06. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.07. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

THUISZORG

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


04.01. Lokale dienstencentra - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.02. Regionale dienstencentra - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.03. Diensten voor gezinszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.04. Oppas - en gezelschapsdiensten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.05. Opvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.06. Specifieke dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.07. Verenigingen voor mantelzorgers - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.08. Zorgkassen - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.09. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

RELATIES EN SEKSUALITEIT

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


05.01. Dringende hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.02. Diensten relaties en seksualiteit - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.03. Holebi - en transseksualiteit - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.04. Specifieke situaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.05. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.06. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

OPLEIDING, WERKLOOSHEID EN TEWERKSTELLING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


06.01. Opleiding voor volwassenen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.02. Sociale partners en secretariaten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.03. Werkloosheid - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.05. Bemiddeling, begeleiding, opleiding en werkervaring voor werkzoekenden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.06. Sociale tewerkstelling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.07. Steunpunten Groene Zorg - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.08. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

HUISVESTING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


07.01. Info en advies huisvesting - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.02. Huisvestingsinitiatieven - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.03. Zelfhulp huisvesting - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

RECHTSHULP EN JUSTITIE

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


08.01. Rechtshulp en juridisch advies - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.02. Justitiële hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.03. Federale en lokale politie - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.04. Justitie en medewerkers gerecht - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

KINDEREN EN GEZINNEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


09.01. Telefonische diensten - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.02. Opvoedingsondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.03. Ambulante begeleiding van kinderen en gezinnen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.04. Kinderopvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.05. Gezinsondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.06. Adoptie - , evaluatie - en nazorgdiensten - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.07. Specifieke gezinssituaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.08. Speel - o - theken - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.09. Kinderbijslagfondsen - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.10. Zelfhulp Kinderen en Gezinnen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

JONGEREN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


10.01. Info, advies en begeleiding - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.02. Jeugd(welzijns)werk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.03. Onderwijs - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.04. Specifieke tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.05. Woonbegeleiding jongeren - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.06. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND (BJB)

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


11.01. Aanmeldingspunten Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.02. Politionele jeugdbijstand - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.03. Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.04. Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.05. Ambulante en semi-residentiële bijzondere jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.06. Residentiële bijzondere jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.07. Diensten voor pleegzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.08. Alternatieve begeleiding jongeren - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

OUDEREN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


12.01. Dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.02. Ontmoeting - Vrije tijd - Vorming - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.03. Woonmogelijkheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

PERSONEN MET EEN HANDICAP

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


13.01. Informatie, advies en bemiddeling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.02. Algemene diagnose en behandeling - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.03. Centra voor Ambulante Revalidatie - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.04. Voortrajectbegeleiding - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.05. Ambulant/mobiele ondersteuning (vroegere thuisbegeleidingsdiensten) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.06. Verenigingen en vrijetijdsbesteding - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.07. Buitengewoon onderwijs - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.08. Dagopvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.09. Woonondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.10. Woonvormen voor meerderjarigen met een handicap - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.11. Zelfhulp - Personen met een handicap - gelegen in Oostende- werkingsgebied in of nabij Oostende

13.12. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


14.01. (Gemeentelijke) integratiediensten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.02. Integratiecentra - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.03. Dienstverlening aan minderheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.04. Doelgroep vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.05. Doelgroep zigeuners, woonwagenbewoners en voyageurs - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.06. Specifieke thema's - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.07. Zelfzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.08. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

ARMOEDE EN KANSARMOEDE

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


15.01. Algemene informatie en advies - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.02. Materiële en sociale dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.03. Groepen van mensen in achterstellingssituaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

SAMENLEVINGSOPBOUW

werkingsgebied in of nabij Oostende


16.02. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

GEMEENTELIJKE, PROVINCIALE, VLAAMSE EN FEDERALE OVERHEDEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


17.01. Gemeentelijke overheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.02. Provinciale overheden - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.03. Vlaamse overheid - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.04. Brusselse overheden - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.05. Federale overheid - werkingsgebied in of nabij Oostende

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.