Sociale Kaart

Hoofdthemas

ALGEMENE SOCIALE DIENSTVERLENING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


01.01. Dringende hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.02. Algemeen Welzijnswerk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.03. Sociale huizen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.04. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.05. Algemeen Welzijnswerk - Stad, gemeenten, buurten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.06. Thuislozenzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.07. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.08. Straathoekwerk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.10. Discriminatie - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.11. Toegankelijkheid algemeen - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.12. Ondersteuning vrijwilligerswerk - werkingsgebied in of nabij Oostende

01.13. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


02.01. Telefonische en online hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.02. Dringende medische hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.03. Gezondheidsbevordering - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.04. Algemene dienstverlening gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.05. Specifieke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.06. Ziekenhuizen en poliklinieken - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.07. Palliatieve zorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.08. Actieve levensbeëindiging - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.09. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.10. Beroepsverenigingen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

02.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


03.01. Dringende hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.02. Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.03. Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.04. Specifieke doelgroepen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.05. Hulpverlening aan mensen met een verslaving - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.06. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

03.07. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

THUISZORG

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


04.01. Lokale dienstencentra - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.02. Regionale dienstencentra - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.03. Diensten voor gezinszorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.04. Oppas - en gezelschapsdiensten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.05. Opvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.06. Specifieke dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.07. Verenigingen voor mantelzorgers - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.08. Zorgkassen - werkingsgebied in of nabij Oostende

04.09. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

RELATIES EN SEKSUALITEIT

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


05.01. Dringende hulpverlening - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.02. Diensten relaties en seksualiteit - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.03. Holebi - en transseksualiteit - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.04. Specifieke situaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.05. Zelfhulp - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

05.06. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

OPLEIDING, WERKLOOSHEID EN TEWERKSTELLING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


06.01. Opleiding voor volwassenen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.02. Sociale partners en secretariaten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.03. Werkloosheid - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.05. Bemiddeling, begeleiding, opleiding en werkervaring voor werkzoekenden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.06. Sociale tewerkstelling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.07. Steunpunten Groene Zorg - werkingsgebied in of nabij Oostende

06.08. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

HUISVESTING

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


07.01. Info en advies huisvesting - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.02. Huisvestingsinitiatieven - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.03. Zelfhulp huisvesting - werkingsgebied in of nabij Oostende

07.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

RECHTSHULP EN JUSTITIE

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


08.01. Rechtshulp en juridisch advies - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.02. Justitiële hulpverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.03. Federale en lokale politie - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

08.04. Justitie en medewerkers gerecht - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

KINDEREN EN GEZINNEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


09.01. Telefonische diensten - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.02. Opvoedingsondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.03. Ambulante begeleiding van kinderen en gezinnen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.04. Kinderopvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.05. Gezinsondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.06. Adoptie - , evaluatie - en nazorgdiensten - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.07. Specifieke gezinssituaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.08. Speel - o - theken - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.09. Kinderbijslagfondsen - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.10. Zelfhulp Kinderen en Gezinnen - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

09.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

JONGEREN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


10.01. Info, advies en begeleiding - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.02. Jeugd(welzijns)werk - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.03. Onderwijs - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.04. Specifieke tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.05. Woonbegeleiding jongeren - werkingsgebied in of nabij Oostende

10.06. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND (BJB)

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


11.01. Aanmeldingspunten Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.02. Politionele jeugdbijstand - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.03. Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.04. Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.05. Ambulante en semi-residentiële bijzondere jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.06. Residentiële bijzondere jeugdbijstand (BJB) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.07. Diensten voor pleegzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.08. Alternatieve begeleiding jongeren - werkingsgebied in of nabij Oostende

11.11. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

OUDEREN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


12.01. Dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.02. Ontmoeting - Vrije tijd - Vorming - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.03. Woonmogelijkheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

12.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

PERSONEN MET EEN HANDICAP

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


13.01. Informatie, advies en bemiddeling - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.02. Algemene diagnose en behandeling - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.03. Centra voor Ambulante Revalidatie - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.04. Voortrajectbegeleiding - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.05. Ambulant/mobiele ondersteuning (vroegere thuisbegeleidingsdiensten) - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.06. Verenigingen en vrijetijdsbesteding - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.07. Buitengewoon onderwijs - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.08. Dagopvang - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.09. Woonondersteuning - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.10. Woonvormen voor meerderjarigen met een handicap - werkingsgebied in of nabij Oostende

13.11. Zelfhulp - Personen met een handicap - gelegen in Oostende- werkingsgebied in of nabij Oostende

13.12. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


14.01. (Gemeentelijke) integratiediensten - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.02. Integratiecentra - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.03. Dienstverlening aan minderheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.04. Doelgroep vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.05. Doelgroep zigeuners, woonwagenbewoners en voyageurs - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.06. Specifieke thema's - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.07. Zelfzorg - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

14.08. Informatie, overleg, federaties en koepels - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

ARMOEDE EN KANSARMOEDE

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


15.01. Algemene informatie en advies - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.02. Materiële en sociale dienstverlening - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.03. Groepen van mensen in achterstellingssituaties - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

15.04. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

SAMENLEVINGSOPBOUW

werkingsgebied in of nabij Oostende


16.02. Informatie, overleg, federaties en koepels - werkingsgebied in of nabij Oostende

GEMEENTELIJKE, PROVINCIALE, VLAAMSE EN FEDERALE OVERHEDEN

gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende


17.01. Gemeentelijke overheden - gelegen in Oostende - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.02. Provinciale overheden - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.03. Vlaamse overheid - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.04. Brusselse overheden - werkingsgebied in of nabij Oostende

17.05. Federale overheid - werkingsgebied in of nabij Oostende