Stad Oostende lanceert sociale noodlijn: bel gratis 0800 1 8400

Stad Oostende lanceert vanaf maandag 16 maart een 'Sociale Noodlijn'. Op het gratis nummer 0800 1 8400 kunnen mensen met een beperkt netwerk terecht voor onder andere een boodschappenservice , maaltijden aan huis, of gewoon voor een babbel.

Als maatregel in de strijd tegen het coronavirus sloot Stad Oostende vorige woensdag alle tien ontmoetingscentra. Die ontmoetingscentra (OC's) mikken met hun laagdrempelige en lokale werking op verbinding, met specifieke aandacht voor sociaal kwetsbare inwoners van de Stad.  Door de sluiting vallen een aantal cruciale diensten van de OC's weg zoals de dagelijkse maaltijden. Daarnaast spelen de ontmoetingscentra ook een belangrijke rol in het vermijden van vereenzaming.

Om ondanks de strikte maatregelen tegen het coronavirus, toch tegemoet te komen aan deze doelgroep en andere sociaal kwetsbare groepen in Oostende, lanceert Stad Oostende tijdelijk een 'Sociale Noodlijn'. Het gratis nummer 0800 1 8400 is zeven dagen op zeven bemand, telkens tussen 9.00 en 17.00 uur.

Voor hulpvragen via email kunnen mensen ook terecht bij onthaal@oostende.be. Doven en mensen met gehoorproblemen kunnen hiervoor gebruik maken van het e-mailadres onthaalwelzijn@oostende.be

Boodschappen en maaltijden aan huis

Je kan met verschillende vragen bij de Sociale Noodlijn terecht. Voor mensen die tot de risicogroep behoren, minder mobiel of ziek zijn en in hun eigen sociaal netwerk geen oplossing hebben, biedt de Sociale Noodlijn een boodschappenservice aan. Daarbij kunnen basisproducten aan huis bezorgd worden: brood, water, melk, broodbeleg, fruit,... Wie na het sluiten van de OC's geen andere oplossing heeft voor een dagelijkse warme maaltijd, kan via de Sociale Noodlijn ook nagaan of je in aanmerking komt voor maaltijden aan huis. Alle betaling voor deze diensten zal via factuur verlopen, om onnodig contact met risicogroepen te vermijden.

Er wordt ook nauw samengewerkt met bestaande diensten. Als mensen in acute nood dreigen te raken, wordt dit met prioriteit doorgegeven aan het bestaande Meldpunt Senioren in Nood dat indien nodig huisbezoeken kan doen. Ook de Eerstelijnspsycholoog is betrokken. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de Huisartsenkring en de ziekenhuizen om zo nodig snel te kunnen doorverwijzen.

Angst en onzekerheid

De Sociale Noodlijn wil ook beschikbaar zijn voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel. Ouderen behoren tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus, dus zij moeten (fysiek) contact met andere mensen zo veel mogelijk vermijden. Ook voor alleenstaanden en gezinnen met (jonge) kinderen zijn dit geen makkelijke weken nu de scholen, de hulp van grootouders en alle vrijetijdsactiviteiten wegvallen. Sociaal isolement is dus een reëel gevaar voor veel mensen.

Om gevoelens van stress, angst en onzekerheid bij kwetsbare doelgroepen op te vangen, zal er ook proactief gewerkt worden. Maatschappelijk werkers van Stad Oostende zullen vanuit de Sociale Noodlijn ook zelf gericht mensen opbellen. Het gaat hierbij onder andere om senioren, kwetsbare gezinnen of mensen met medische problemen die gekend zijn vanuit de dagelijkse werking van de ontmoetingscentra en de brugfiguren van de stad.

Voor de Sociale Noodlijn zal onder andere het personeel van de tijdelijk gesloten ontmoetingscentra ingezet worden. Het vaste cliënteel van de ontmoetingscentra zal op die manier geholpen worden door een vertrouwde stem aan de telefoon of door vertrouwde gezichten voor de boodschappen- en maaltijdservice. De brugfiguren en de maatschappelijk werkers van het Medisch Sociaal Opvangcentrum zullen beschikbaar zijn om vragen en bezorgdheden van gezinnen met kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo trachten we voor iedereen geschikte telefonische hulp te bieden.

Meer info op www.oostende.be/coronavirus en www.oostende.be/eenloket of via 0800 1 8400 of rechtstreeks op 059 59 10 10. Oostendenaars die al een maatschappelijk werker kregen toegewezen, mogen uiteraard rechtstreeks contact opnemen met hun contactpersoon.

Beide nummers zijn bereikbaar op volgende momenten:

  • maandag tot woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur 
  • vrijdag: van 9.00 tot 12.00  uur en van 13.00 tot 16.00 uur

De sociale noodlijn (via 0800 1 8400) is bovendien ook bereikbaar in het weekend, telkens van 9.00 tot 17.00 uur.

Gepubliceerd op zondag 15 maart 2020 17.27 u.