Vacature: Technisch assistent bij de dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen - niveau D (deadline: 13 oktober 2019)

Er wordt een wervingsselectie georganiseerd voor de functie van contractueel technisch assistent bij de dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen.

VACATUREGEGEVENS

Functie: Contractueel technisch assistent - niveau D1-D3

Dienst: Dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen

Aantal betrekkingen: 1

 

Omschrijving van de functie

 • Hulp bij alle activiteiten van de dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen
 • Laden, lossen, opzetten en afbreken van tenten en podia
 • Vakkundig gebruik en onderhoud van het ter beschikking gestelde materiaal
 • Naleven van de richtlijnen inzake het beleid preventie en bescherming op het werk (respecteren van de veiligheidsvoorschriften).

 

Profiel

 • Je bent correct en stipt
 • Je bent flexibel en bereid buiten de reguliere diensttijd te werken wanneer nodig, ook tijdens het weekend
 • Je kan goed samenwerken in een team maar ook zelfstandig
 • Je bent bereid om na aanwerving opleidingen te volgen in functie van uw vakgebied en de dienst waar u bent tewerkgesteld
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B + E.

 

Prestatiebreuk

Voltijds: 38 uur per week

Bijkomende informatie   

 • Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (zes maanden met mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde duur)
 • Bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen.                           

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

De kandidatuur bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van je rijbewijs B + E moet uiterlijk op 13 oktober 2019 via het digitaal loket Solliciteren bij Stad Oostende: Technisch assistent bij de dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen - niveau D (deadline: 13 oktober 2019)aan de dienst Personeel worden bezorgd. 
De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 13 oktober 2019 ofwel met een per post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd:
Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon: Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

De openingstijden van de dienst Personeel zijn:

 • maandag en woensdag: van 09:00 uur tot 16:00 uur
 • dinsdag: van 13:00 uur tot 16:00 uur
 • donderdag: van 09:00 uur tot 11:30 uur en van 17:00 uur tot 20:00 uur
 • vrijdag: van 09:00 uur tot 13:00 uur.

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd.

Praktische proef
Tijdens de praktische proef worden de kandidaten getest op hun inzicht en kennis van het laden en verzekeren van goederen, het veilig en ergonomisch verhandelen van lasten. De praktische organisatie van het laden en lossen van goederen aan de hand van een opdrachtenbron.
Duur: 30 minuten

Mondelinge proef
Tijdens de mondelinge proef worden de kandidaten getest op inzicht, motivatie, enthousiasme, voeling met de context, verantwoordelijkheidszin, klantvriendelijkheid, sociale vaardigheden.

De selectiecommissie maakt op basis van een gemotiveerd verslag de lijst op met de geschikte en niet-geschikte kandidaten.

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019 13.30 u.