Speelpleinwerking Oostende

Hoofdthemas

De dienst Jeugd biedt een speelpleinwerking tijdens elke schoolvakantie (behalve de kerstvakantie) aan. Tijdens deze vakantiewerking is er een spelaanbod voor de kinderen in Oostende. Toelatingsvoorwaarden voor onze speelpleinwerking zijn:

  • behoren tot de geboortejaren 2005 - 2016;
  • Minstens één ouder is gedomicilieerd of heeft een adres van tweede verblijf in Oostende.

Paas- en zomervakantie

Gedurende de paas- en zomervakantie kunnen schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2016 - 2008) terecht in de vakantiewerking verspreid over verschillende wijken in de Stad.

Op één centrale plaats wordt de Tienerwerking georganiseerd. Deze werking voorziet een aangepast aanbod tijdens de paas- en zomervakantie voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar (geboortejaar 2007 - 2005). Meer info vind je hier:

Krokus- en herfstvakantie

Tijdens de krokus- en herfstvakantie vindt de werking enkel plaats op één locatie. Er wordt wel een bus voorzien dat kinderen op een afgesproken uur ophaalt aan de halte in hun eigen wijk en vervolgens naar geopende speelplein-locatie brengt. 

Deze werking is enkel voor schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2016 - 2008). Meer info vind je hier:

Zonnetjeswerking

Binnen onze werking is er ook oog voor kinderen met een beperking of handicap. Speelpleinwerking 't Zonnetje voorziet een passende begeleiding en aangepaste activiteiten voor deze kinderen en hun specifieke noden.

Elke vakantie, met uitzondering van het kerstverlof, is er een Speelpleinwerking specifiek voor kinderen uit deze doelgroep tot en met 12 jaar (geboortejaar 2016 - 2008) voorzien.