Speelpleinwerking Oostende

Hoofdthemas

De dienst Jeugd voorziet een speelpleinwerking tijdens elke schoolvakantie (behalve de kerstvakantie). Tijdens deze vakantiewerking is er  een halfopen spelaanbod voor de kinderen in Oostende. Toelatingsvoorwaarden voor onze speelpleinwerking zijn:

  • behoren tot de geboortejaren 2005 - 2016;
  • Minstens één ouder is gedomicilieerd of heeft een adres van tweede verblijf in Oostende.

Paas- en zomervakantie

Gedurende de paas en zomervakantie is de vakantiewerking aanwezig in vijf verschillende wijken, verspreid over de stad. Op één centrale plaats, namelijk de site van 't Bosjoenk, wordt de Tienerwerking georganiseerd. 

Krokus- en herfstvakantie

Tijdens de krokus- en herfstvakantie vindt de werking enkel plaats op één locatie. Er wordt wel een bus voorzien dat kinderen op een afgesproken uur ophaalt aan de halte in hun eigen wijk en vervolgens naar geopende speelplein-locatie brengt. 

Zonnetjeswerking

Binnen onze werking is er ook oog voor kinderen met een beperking of handicap. Speelpleinwerking 't Zonnetje voorziet een passende begeleiding en aangepaste activiteiten voor deze kinderen en hun specifieke noden. 

Inschrijven

Opgelet, tijdens de krokus- en paasvakantie wordt er (nog) met dagkaarten gewerkt. Elke dag dient uw zoon of dochter een dagkaart af te geven aan de animatoren op de speelpleinwerking. Deze kaarten kunt u aankopen bij het UiTloket en bij de dienst Jeugd. 

Jaarlijks dient uw zoon of dochter opnieuw ingeschreven te zijn voor onze speelpleinwerking. Inschrijven en dagkaarten aankopen kan vanaf 30 januari 2020.

Speelpleinwerking 2020: inschrijven

Vanaf de zomer- en herfstvakantie dient elke dagdeelname van uw zoon of dochter digitaal gereserveerd te worden en ten laatste 48 uur op voorhand. Inschrijven en reserveren kan vanaf 1 juni 2020 via deze website. 

 

Hieronder vind je per vakantie alle informatie over de vakantiewerking van de dienst Jeugd.

Voor schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2016-2008):

Voor tieners van 13 tot en met 15 jaar (geboortejaar 2007 - 2005)

Voor kinderen met een beperking: