Op deze pagina kan je het Huishoudelijk Reglement van De Speelpleinwerking terugvinden en downloaden. 

Het Huishoudelijk Reglement bevat spelregels, richtlijnen en afspraken. Heb je vragen? Contacteer de dienst Jeugd