Verschillende ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor deelnamekost aan de Speelpleinwerking. Hiervoor is er een specifiek invulformulier.

De dienst Jeugd vult deze formulieren in en bezorgt ze dan rechtstreeks aan je mutualiteit, zodat elke ouder kan genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs.

Graag ontvangt de dienst Jeugd alle formulieren inclusief kleefbriefje na de zomervakantie. Bezorg het formulier in het Stadhuis t.a.v. Dienst Jeugd, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Je kan het attest voor de mutualiteit vanaf nu ook terugvinden het online inschrijvingssysteem. Na het inloggen ga je bij gezinsleden naar het gezinslid waarvoor je het attest wenst. Bij tabblad ‘Attesten’ vind je alle attesten (zowel voor de mutualiteit als fiscale attesten) terug.