Toedienen medicatie tijdens de speelpleinwerking

Moet jouw kind medicatie innemen tijdens de uren van De Speelpleinwerking? Dan dient het formulier ‘toedienen medicatie’ ingevuld te worden.

Download hier het formulier

 Wanneer moet je het formulier invullen?

Als jouw kind medicatie moet nemen tijdens De Speelpleinwerking dan hebben wij schriftelijke toestemming nodig van de ouder/voogd én van een arts.

Zowel bij onderhoudsmedicatie (= medicatie die permanent ingenomen moet worden) als bij tijdelijke medicatie (= medicatie voor een kortere periode bv. bij een oorontsteking) moet bovenstaand formulier ingevuld en getekend worden.

Opgelet, ook bij medicatie die zonder voorschrift verkrijgbaar is, dient het formulier ingevuld te worden.

Wie moet het formulier invullen?

Rubriek 1 moet ingevuld en ondertekend worden door de ouder/voogd.

Rubriek 2 en 3 moeten ingevuld en ondertekend worden door een arts. Dit hoeft geen specialist te zijn, de huisarts mag het attest ook invullen en ondertekenen.

Heb je een geldig attest die je (huis)arts eerder al heeft opgesteld en ondertekend? Dan mag dit gebruikt worden ter vervanging van rubriek 2 en 3. 

Heb je (bijkomende) vragen over dit formulier? Contacteer de dienst Jeugd voor meer informatie.