Speel- of leefstraat: aanvraag

Tover je straat om tot speel- of leefstraat!

De stad Oostende wil de inrichting van ‘leefstraten’ en ‘speelstraten’ mogelijk maken op haar grondgebied. Daarvoor kunnen bewoners een aanvraag doen. Let wel, de aanvraag moet voor 20 maart gebeuren.

Leefstraat

Met de inrichting van een leefstraat kunnen bewoners kiezen om hun straat tijdelijk autovrij, autoluw en parkeervrij te maken. Op die manier komt in een leefstraat ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. In een leefstraat kan worden gekozen voor een andere straatinrichting : meer groen, straatmeubilair, speelinfrastructuur …

Leefstraten kunnen worden aangevraagd gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus en september.

Leefstraat - Aanvraag

Speelstraat

Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, om kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op straat te spelen.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben, voertuigen van de hulpdiensten en fietsers mogen, stapvoets en zeer voorzichtig, in de straat rijden. Alle bestuurders moeten voorrang te verlenen aan spelende kinderen en moeten stoppen als dat nodig is.

Je straat omtoveren tot een speelstraat kan tijdens de paas- en zomervakantie en gedurende de maand september.

Speelstraat - aanvraag

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.