Georganiseerde sportactiviteiten op het Openbaar Domein

Vanaf maandag 18 mei 2020 mogen er in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw regelmatige trainingen en lessen plaatsvinden in de buitenlucht.

Regelmatige trainingen en lessen kunnen plaatsvinden in de buitenlucht op voorwaarde dat*:

 • ze geen fysiek contact impliceren;
 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging;
 • ze in een groep van maximum 50 personen, liefst altijd dezelfde groep, plaatsvinden ;
 • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is ;
 • er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd;
 • het sportmateriaal voor en na het sporten, wordt ontsmet

Wil je met jouw sportclub of -vereniging regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht in Oostende organiseren?

Gebruik dan bij voorkeur de daarvoor ingerichte sportinfrastructuur. Dit kan in de eerste plaats in sportpark De Schorre. Contacteer de dienst Sport om te reserveren.

Er zijn in Oostende echter ook heel wat sportveldjes, vaak bij een speelpleintje. De sportveldjes worden terug opengesteld voor jongeren uit de buurt, sporters, sportclubs en –verenigingen. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare sportveldjes. Wil je een van deze veldjes gebruiken voor een training? Contacteer dan de dienst Jeugd.

Skatepark De Velodroom is vanaf donderdag 21 mei ook terug toegankelijk voor skaters, steppers en bmx’ers tijdens bepaalde openingsuren en na reservatie. Klik hier voor meer informatie.

Wil je nog op een andere plaats in openlucht in de openbare ruimte een training of les organiseren? Dan neem je openbare ruimte in en moet je een aanvraagformulier indienen. Voor sporttrainingen is er ondertussen een vereenvoudigd, digitaal aanvraagformulier

AANVRAAG SPORTTRAININGEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

Let wel: je kan pas gebruik maken van een vereenvoudigde aanvraag als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Als je training of les daarbuiten valt, moet je een vergunning voor evenementen aanvragen. De behandelingstermijn voor een vergunning voor evenementen is langer!

Voorwaarden vereenvoudigde aanvraag sporttraining openbaar domein:

 • de training vindt plaats op het openbaar domein, maar niet op sportterreinen die door de stad ingericht zijn.
 • de training vindt NIET plaats op de openbare weg (zoals een straat, parking, enz.).
 • er wordt op geen enkele wijze reclame gemaakt of aangebracht op het openbaar domein noch wegwijzers of andere signalementen.
 • er wordt geen stedelijk materiaal aangevraagd.
 • er wordt door de organisator op het openbaar domein geen (zwaar) materiaal geplaatst dat eventuele schade kan aanrichten (licht sportmateriaal kan natuurlijk wel).
 • er wordt niets verankerd in vaste ondergrond of aan struiken of bomen.
 • er mag in geen geval schade worden aangericht aan het openbaar domein.
 • er wordt geen elektronische versterkte muziek gespeeld, tenzij in functie voor sfeerschepping of in functie van de training voor zover de muziek de grens van LAeq,15’ < 85 dB(A) niet overschrijdt en voor zover de activiteit plaatsvindt tussen 7.00 uur en 22.00 uur ’s avonds.
 • de organisator is verantwoordelijk voor het net achter laten van de terreinen en alle afval mee te nemen of in de afvalbakken te deponeren.
 • tot zo lang de Nationale Veiligheidsraad dit verbiedt, wordt er geen drank (ook niet-alcoholische) of voeding aangeboden.
 • er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan de training zoals:
  • gebruik energiebronnen zoals generator, gas en vuur
  • bereiden voeding
  • gebruik producten met chemische stoffen
  • gebruik ballonnen

Let wel: de bestaande wetgeving m.b.t. het gebruik van het openbaar domein blijft ook verder van toepassing.

* Alleen sporten, met personen die onder hetzelfde dak leven of maximum twee andere (steeds dezelfde) personen kan natuurlijk ook nog steeds. Lees er hier meer over.

* Ministerieel besluit van 23 maart en latere wijzigingen houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op vrijdag 22 mei 2020 14.22 u.