Sportcentrum De Spuikom

Dokter Eduard Moreauxlaan 1a
T 059 32 64 16

Accommodatie

  • 1 polyvalente zaal met 3 werkvlakken
  • 4 groepskleedkamers met doucheruimte, 1 scheidsrechterslokaal.

Reserveren

Reservatieaanvragen worden gericht aan TMVW, p/a dienst Sport Oostende, Sportparklaan 6, 8400 Oostende, sport@oostende.be.

Regelmatige gebruikers

Regelmatige gebruikers doen jaarlijks vóór 15 april een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen voor het gebruik tijdens mei, juni, juli en augustus van het lopende jaar enerzijds en augustus tot en met april het daaropvolgende jaar in het kader van het volgende sportseizoen anderzijds.

Occasionele gebruikers

Occasionele gebruikers moeten minstens één week voor het geplande gebruik reserveren.

Sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages, ...

Voor de aanvraag van sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages voor de maanden mei, juni, juli en augustus moeten de gebruikers een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen richten voor 11 november van het voorgaande kalenderjaar

Verdere info over de aanvraagprocedures en voorrangsregels staan te lezen in het Reglement van inwendige orde.

FARYS|TMVW
De exploitatie  wordt uitgevoerd door FARYS|TMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636.